La necessitat d’un nou model econòmic

coop3


Per a mantindre’s competitives, i en un horitzó en què es preveu dificultat d’accés a les matèries primeres, les empreses valencianes han de transformar-se per a produir amb recursos mínims, la qual cosa és un desafiament

significatiu. Això comporta reduir el consum de materials, aigua, energia i altres recursos, així com la recerca d’alternatives. Cal adoptar per a això un model econòmic més sostenible, no lineal, que minimitze el consum de recursos i l’impacte ambiental dels sistemes productius i els productes manufacturats.

Per a donar resposta a aquests reptes, la Comissió Europea va presentar en 2015 un pla d’acció per a la transició de l’economia cap a un model circular (1). En aquest enfocament, els productes han de dissenyar-se per a ser fàcilment desmantellables, reciclables i retornables al sistema de producció. Això requereix incorporar processos de fabricació modular, noves eines i processos i models de negoci basats en l’avaluació del cicle de vida.

L’economia circular és, a més, un important impulsor de la digitalització industrial, ja que per a fer-la possible cal incorporar una àmplia traçabilitat en els productes industrials, per a poder definir on s’han produït aquests, així com els seus components. Les TEIC són eines clau que permetran admetre aquests processos.

 

L'Economia Circular en la Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana

Per a la Comunitat Valenciana, l’economia circular és un dels objectius estratègics previstos en l’Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana, dins de l’eix estratègic 2 “Indústria socioambientalment sostenible”: Desenvolupament industrial basat en els principis de l’economia circular, optimitzant els fluxos de materials, energia i residus dels diferents sectors industrials per al seu màxim aprofitament.

Per a abordar aquest objectiu estratègic, l’Agenda proposa la línia d’actuació 4.1 “Creació d’una plataforma d’economia circular valenciana”. Aquesta línia persegueix facilitar i impulsar el desenvolupament de cadenes de valor basades en el model d’economia circular, donant-les suport amb les tecnologies habilitadores de la indústria 4.0. Per a això, es proposa com a instrument dinamitzador la creació d’una plataforma amb la qual vertebrar les iniciatives i agents valencians impulsors d’aquesta economia, definir les bases de col·laboració i posar en valor els models de negoci circulars.

 

Iniciatives existents d'economía circular

S’han identificat diverses iniciatives existents amb la finalitat d’impulsar les cadenes de valor basades en economia circular:

   Iniciatives europees:

  • European Circular Economy Stakeholder Platform: Plataforma europea d’agents involucrats en la visió de l’economia circular: autoritats públiques, empreses, associacions i societat civil per a compartir reptes i solucions, i abordar desafiaments de manera conjunta. Punt de referència per a xarxes i plataformes d’economia circular a escala europea, així com accés a les bones pràctiques i pilots en els estats membres (vegeu més avant projectes que s’han dut a terme a la Comunitat Valenciana).

 coop4

  

   Iniciativas nacionales y regionales:

  • Fundació COTEC per a la innovació: Informe sobre la situació i evolució de l’economia circular a Espanya (2) i constitució del grup de treball sobre economia circular, en el si del qual s’han generat recomanacions per a l’Estratègia espanyola d’economia circular (actualment en fase d’elaboració). Hi han participat entitats valencianes com IVACE, la Fundació Universitat-Empresa de València i Mercadona.
  • Agència Valenciana d'Innovación: Constitució del Comité Estratègic d’Innovació en Economia Circular, format per experts independents del sector empresarial, científic i tecnològic de la Comunitat Valenciana, la finalitat del qual és estudiar i prioritzar els reptes i oportunitats que el model d’economia circular alberga per al sistema productiu de la Comunitat Valenciana.
  • Climate-KIC Spain: Creació del grup de líders d’innovació i economia circular de la Comunitat Valenciana, la finalitat del qual és visibilitzar, promoure i generar consciència sobre la sostenibilitat i els beneficis per a la societat i el medi ambient del nou model de l’economia circular, en particular a la Comunitat Valenciana.    

 

Estratègies de la Generalitat Valenciana relacionades amb l’economia circular

La constitució d’una Plataforma d’Economia Circular Comunitat Valenciana, com la que es persegueix en el Pla Agenda Indústria 4.0 CV, contribuirà enormement a l’elaboració d’una estratègia d’economia circular de la Comunitat Valenciana.

No obstant això, un canvi de model econòmic com el que es planteja en l’economia circular requereix un enfocament multidisciplinari, multisectorial, involucrar diferents tipus d’agents i desenvolupar diferents polítiques. En aquest sentit, cal tindre en compte altres estratègies de la Generalitat Valenciana que també contribuirien a la construcció d’un model d’economia circular valenciana:

 

Projectes i bones pràctiques d’àmbit europeu a la Comunitat Valenciana

Alguns projectes destacats a la Comunitat Valenciana, d’àmbit internacional, en els quals s’han posat en pràctica pilots i iniciatives d’economia circular són:

  • FISSAC: “A new Industrial Symbiosis model for the Construction industry”. Projecte europeu coordinat per ACCIONA, en el qual l’empresa valenciana Keraben Grupo participa al costat d’altres 26 socis en l’estudi de la reutilització de residus industrials entre empreses de diferents sectors.
  • BREAD4PLA: Projecte europeu LIFE liderat per AIMPLAS l’objectiu del qual és el desenvolupament de biopolímers basats en àcid polilàctic (PLA) a partir de residus de la indústria fornera. El projecte ha rebut el guardó Green Awards de la Comissió Europea en la categoria de medi ambient després d’haver sigut seleccionat com un dels 15 millors projectes LIFE dels últims 25 anys.

bread4pla

  • SEA-MATTER: Projecte europeu LIFE liderat per AITEX i ATEVAL, l’objectiu del qual és la reutilització de residus d’algues i plantes marines com a matèria primera en el sector tèxtil per a la producció de teixits que posteriorment s’utilitzaran com a panells d’aïllament acústic en edificis.
  • IMPACTPapeRec: Projecte europeu H2020 liderat per ITENE, l’objectiu del qual és promoure la recollida selectiva del paper a Europa. En el projecte participen 19 socis de huit països i empreses espanyoles com Carrefour o Saica.   
  • TRIS. Transition Regions towards Industrial Symbiosis. Projecte europeu Interreg en el qual participen AIDIMME i IVACE al costat d’altres socis europeus, l’objectiu del qual éstris compartir les millors pràctiques en simbiosi industrial i donar suport a les autoritats públiques i organismes en l’eficiència d’ús dels recursos i competitivitat de les seues pimes.

 

Más información

(1) European Commission: Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy. COM(2015) 614. Brussel.les, Desembre 2015.

(2) Fundación COTEC: Situación y evolución de la Economía Circular en España. Febrer 2017.

(3) Govern d’Espanya, Ministeri per a la Transició Ecològica: Estrategia Española de Economía Circular.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.