quienessomos1 Presentació

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, és una entitat de dret públic, integrada en el sector públic instrumental de la Generalitat de les previstes en l’article 2.3.a 3r de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic i de subvencions.

La finalitat de l’Institut és la gestió de la política industrial de la Generalitat i el suport a les empreses en matèria d’innovació, emprenedoria, internacionalització i captació d’inversions, així com la promoció d’enclavaments tecnològics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, vehicles i el foment de l’estalvi, l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, així com la gestió de la política energètica de la Generalitat.

 

Situació de la Comunitat Valenciana en indústria 4.0

L’impacte de les tecnologies digitals en la indústria varia entre sectors i països. En l’àmbit europeu, la digitalització ha contribuït significativament al creixement (es calcula que un 30 % de l’augment del PIB entre 2001 i 2011) i s’estima que, si se segueix la senda adequada, en el futur aportarà 2,5 bilions d’euros a l’economia per a 2025 i incrementarà la productivitat de la indústria fins a un 20 %.

Actualment, 1 empresa de cada 5 està altament digitalitzada[1]; encara que per grandària només ho estan el 17 % de les pimes enfront d’un 54 % de les grans empreses. En l’àmbit sectorial, destaquen les empreses del sector TIC (63 %) i les high-tech com l’aeroespacial i l’automoció, enfront de les escassament digitalitzades en el sector de la construcció (4 %), fabricació metall (9 %) i alimentació (13 %).

Per països, a Espanya el nivell de digitalització de les empreses es troba en la 14a posició (1), lleugerament per davant de la mitjana europea, tot i que la crisi econòmica ha fet descendir el nivell d’inversió de les empreses (i especialment de les pimes).

L’economia valenciana suposa el 10 % del total nacional. La indústria representa, segons les últimes dades, el 17 % del VAB regional a la Comunitat Valenciana. La Generalitat té com a objectiu que el pes de la indústria en el VAB regional arribe al 20 % en 2020, però no només això, sinó que, a més, el sector industrial aposte per la transformació digital.

La indústria 4.0 representa l’oportunitat d’alinear esforços i de confluir al voltant d’un mateix missatge. Segons l’estudi fet en el marc del projecte europeu BEinCPPS (vegeu figura), la Comunitat té un sector industrial manufacturer molt representatiu en termes de PIB, no obstant això, en comparació amb altres regions, presentem un índex d’adopció d’indústria 4.0 que, si bé està entorn de la mitjana nacional, està per davall de la mitjana europea.

 

quienessomos2

 

Figura 1: Industry 4.0 Readiness Index (Font: Projecte BEinCPPS, elaboració pròpia)L’Agenda Indústria 4.0 Comunitat Valenciana es construeix com una estratègia regional, coordinada per l’IVACE, que té com a objectiu l’evolució del model productiu de la Comunitat Valenciana cap al concepte de nova indústria sostenible, intel·ligent i integradora, per mitjà de la digitalització i mitjançant l’actuació alineada i la col·laboració efectiva dels agents clau del Sistema Valencià d’Innovació, públics i privats, en un context d’actuació global.

Al mateix temps, desenvolupa la política de nova indústria sostenible de l’Estratègia d’especialització intel·ligent per a la investigació i innovació de la Comunitat Valenciana, RIS3CV, alhora que potencia la seua execució amb les mesures previstes en els eixos 1 i 3 del PO FEDER CV 2014-2020

 

Més informació:

(1) Comissió Europea, DG Conect: Digital Economy and Society Index (DESI).

(2) Generalitat Valenciana, Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic: Pla d’acció per a la transformació del model econòmic valencià 2027. Juliol 2018.

(3) Universitat Politècnica de València, Generalitat Valenciana-Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Primer informe Pla estratègic de la indústria valenciana. Desembre 2016
 


[1] Disponibilitat de més de 7 tecnologies digitals diferents, segons les que es recullen en el Digital Intensity Index (DII): Internet per a un 50 % dels treballadors, recurs d’especialistes TIC, Internet alta velocitat, dispositius mòbils per a un 20 % de treballadors, web corporativa, ERP, CRM, intercanvi electrònic d’informació per a la cadena de subministrament.

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.