Empresa/Projecte

Entitat habilitadora

Descripció

COLORKER

Traçabilitat de peces ceràmiques. Indústria 4.0.

ITC

Pilot del projecte CEBRA instal·lat en Colorker. El projecte CEBRA pretén establir les bases per a dur a terme la transformació industrial requerida en el sector ceràmic cap a la indústria 4.0. L’objectiu principal de CEBRA és desenvolupar i implementar una plataforma pilot d’integració industrial que garantisca el control i l’adquisició d’informació industrial en temps real del procés de fabricació de rajoles ceràmiques. La implantació d’un sistema de traçabilitat de la producció, que transformarà el producte final en un producte intel·ligent: durant el procés de fabricació, la plataforma relacionarà cada rajola ceràmica amb les variables d’operació en cada etapa. D’aquesta manera, a més de poder obtindre un producte final de màxima qualitat, en qualsevol moment i gràcies a un codi QR que serà imprés en la costella (costat no esmaltat de la rajola) es podrà identificar cada rajola ceràmica per a conéixer com ha sigut fabricada. Per a Colorker, el pilot els permet obtindre informació de tot el procés productiu i les dades recollides permetran detectar qualsevol possible error o deficiència. Aquest pilot suposa un canvi en el model productiu del sector, que es tradueix en un control total del procés productiu amb el qual reduir costos energètics i de producció, així com millorar els índexs de producció i la flexibilitat de les instal·lacions productives. Per al projecte s’han utilitzat habilitadors com els sistemes d’integració horitzontal i vertical; Big Data i eines d’anàlisis; IoT industrial i simulació.. (>>...)

cebra2.jpg  cebra1.jpg  cebra3.jpg

 

SESDERMA

Implantació d’un sistema de gestió de fàbrica en temps real

MESBOOK LOGO páginaweb

Implantació d’un sistema MES en Sesderma. Gràcies a la implantació, l’empresa ha aconseguit reduir significativament els costos directes i indirectes, ha augmentat la productivitat i la fiabilitat del sistema de qualitat de la producció i, a més, ha aconseguit tindre una traçabilitat del producte en temps real. Des de la implantació, l’empresa ha aconseguit augmentar la seua facturació un 25 %. Els sistemes MES estan considerats com una de les plataformes principals per a la gestió digital de la indústria.. (>>...)

imagen190434g.jpg    mesbook.jpg

Autoritat Portuària de València

Blockchain aplicat a la cadena de subministrament global

IBM

MAERSK

Valenciaport s’ha integrat en el projecte TradeLens, una solució tecnològica desenvolupada per IBM i Maersk, per a aplicar el blockchain a la cadena de subministrament global. Valenciaport s’ha integrat com a “Early Adopters”, una categoria per la qual les parts es consideren d’interés mutu perquè les tecnologies que es desenvolupen consideren Valenciaport com a col·laborador des del principi. Segons les dades recaptades pel mateix sistema, l’ús de TradeLens permet reduir el temps de trànsit d’un enviament en un 40 %, cosa que suposa un important estalvi econòmic. A partir de la tecnologia d’IBM Blockchain, la solució TradeLens permet a múltiples socis comercials col·laborar creant una única vista compartida d’una transacció respectant la privacitat i la confidencialitat de les dades. Aquesta tecnologia permet incrementar l’eficiència de la cadena logística, ja que tots els agents involucrats (expedidors, navilieres, transitaris, terminals, transportistes i duanes) poden accedir en temps real als documents d’enviament de dades així com a dades de sensors que inclouen des del control de temperatura en un contenidor frigorífic fins al pes del contenidor. (>>...)

ROYO SPAIN

Monitoratge del procés d’acabat i detecció d’anomalies

ITI.png

AIDIMME

En el pilot del projecte SAIN4 en Royo Spain es va centrar a validar les tecnologies desenvolupades sobre la línia d’envernissat. El projecte va consistir en la instal·lació de sensors ATEX i diferents sistemes de mesurament més un desplegament d’una infraestructura Big Data per a la validació d’un motor de prognosi per a la detecció d’anomalies davant d’ordres de treball. El resultat del pilot va ser molt satisfactori en permetre conéixer les causes per a determinar la no-qualitat gràcies a la sensorització i a l’anàlisi exploratòria amb models de machine learning. (>>...)

Linea-barnizado-ROYO-Red.jpg  SAIN4_.jpg 

FORD

Manteniment predictiu a la planta de motors

ITI.png

Pilot a la planta de motors de Ford España en el marc del projecte CARS. El projecte consisteix en la investigació i desenvolupament d’un sistema de manteniment predictiu i optimització de l’eficiència de la maquinària mitjançant l’aplicació de tecnologies d’anàlisi avançada de dades i generació de models predictius. Investigació en la infraestructura HW/SW de captura, emmagatzematge, anàlisi de dades i presentació de resultats. Anàlisi estadística sobre la base de les variables sensoritzades, per a la construcció de models enfocats al manteniment predictiu (prognosi) d’alguna de les peces més crítiques de les operacions monitorades. (>>...)

15131055112197.jpg

THU Ceiling Solutions

Digitalització del procés productiu

logo big

Instal·lació de sensors per a automatitzar la recopilació d’informació de producció que amb anterioritat es recopilava a mà. (>>...)

thu_sede1.jpg   thu_sede2-1.jpg

ARCELOR MITTAL

Visió artificial per a la detecció primerenca d’avaries

arcelor

La planta disposa d’un tren interior per a moure les bobines des de la factoria fins al port o la platja de vies. Amb la simple col·locació d’una cambra en la locomotora s’aconsegueix des de captar dades de l’estat de la via fins a avançar-se a avaries que puguen sorgir i parar el procés productiu. Aquest mateix sistema instal·lat en els ponts-grua que permetrà detectar trencaments en els carrils.. (>>...)

SAgunto.jpg

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.