RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy - Estratègia d’especialització intel·ligent en investigació i innovació) (1). Es refereix a la focalització productiva/empresarial d’una regió, en el nostre cas la Comunitat Valenciana, en àmbits potencialment competitius i generadors de desenvolupament en el marc d’un context global.

En el marc conceptual europeu d’RIS3, la Generalitat es va plantejar abordar l’exercici estratègic d’especialització intel·ligent com una oportunitat per a reformular la seua estratègia econòmica basada en el coneixement com a element capital per a reprendre la senda del desenvolupament. (2)

Alineada amb l’Estratègia espanyola de ciència i tecnologia i d’innovació 2013-2020, en la qual s’integra, l’objectiu general per a l’Agenda RIS3 a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) és constituir una referència estratègica regional per a les polítiques d’I+D+i que impulse els canvis estructurals, definisca els incentius i determine els objectius i esforços que cal dur a terme per a disposar de les capacitats en l’àmbit de la investigació i la innovació que contribuïsquen al nostre progrés econòmic i social. (2)

Per a això, la Generalitat ha tingut la col·laboració dels agents econòmics, socials i del coneixement i els ha implicat en l’elaboració del plantejament estratègic d’RIS3-CV.. (2)

RIS3-CV consta d’una anàlisi del context econòmic i social valencià que culmina amb la matriu DAFO per a l’abordatge dels canvis econòmics des d’una perspectiva basada en el coneixement. (2)

El pla d’execució d’RIS3-CV inclou les mesures inicialment proposades per la Generalitat combinades en polítiques que perseguiran aconseguir els objectius de l’agenda estratègica. Aquesta proposta se sustenta en un marc pressupostari, i roman viva i en evolució gràcies a un sistema de seguiment i avaluació que detalla els indicadors lligats als diferents objectius que RIS3-CV es planteja. (2)

Finalment, s’han establit processos de governança que impliquen tots els agents vinculats amb el sistema valencià de la innovació en la presa de decisions sobre l’estratègia.. (2)

Amb aquestes premisses, RIS3-CV va ser aprovada pel Consell, per mitjà de la seua Comissió Delegada per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, el 26 de desembre de 2016, i validada per la Comissió Europea el 27 de febrer de 2017. (2)

 

ris1

 

Il·lustració 1: Priorització d’activitats i tecnologies (Font: RIS3CV).

 

Les polítiques RIS3CV de nova indústria sostenible

L’Estratègia d’especialització intel·ligent, RIS3CV, prioritza els eixos de desenvolupament clau de la competitivitat regional impulsant polítiques focals en matèria de qualitat de vida, producte innovador i fabricació avançada, i transversals en matèria de sostenibilitat i noves oportunitats.

A més, la RIS3 CV potencia les àrees d’especialització tecnològica de futur següents:

Les àrees d’especialització que s’analitzen s’han reordenat en els següents àmbits:

 • Materials avançats i nanotecnologia
 • Fabricació avançada
 • TIC (tecnologies de la informació i comunicacions)
 • Biotecnologia
 • Micro i nanoelectrònica, i fotònica
 • Tecnologies energètiques i mediambientals
 • Logística
 • Productes i entorns personalitzats. Iniciatives d’impuls a la generació d’innovacions centrades en el producte, orientades a aportar valor als seus clients en funció del seu ús, i, addicionalment, a la innovació en els processos productius, i passar a desenvolupar conceptes com la servitització i per això l’aplicació d’intel·ligència a productes i serveis, preferentment en relació amb la fabricació de béns de consum personal, calçat, tèxtil-confecció, joguet, puericultura i hàbitat (revestiments i materials ceràmics i de pedra natural per a la llar, il·luminació, moble, tèxtil-llar, arquitectura, domòtica, entorn urbà...).

 

Polítiques focals

 • Fabricació avançada i nous sistemes industrials. Impuls a les innovacions en processos, la digitalització i la transformació digital de la indústria. A més, en aquesta s’inclou la fabricació de béns d’equip, un sector format fonamentalment per pimes directament vinculades a l’automatització de processos industrials de la resta de sectors. D’ací el seu caràcter estratègic, pràcticament transversal, de cara a la millora de la competitivitat, de la productivitat i de la internacionalització de l’economia valenciana.
 • Qualitat de vida. Incidiran les seues mesures en el potencial de la producció i transformació agroalimentària valenciana, i la química vinculada a la cura personal i de la llar. Així mateix, en la innovació per a la promoció de la salut, la prevenció de malalties, el desenvolupament i millora dels productes, serveis, infraestructures, recursos humans i la gestió dels processos sanitaris que incrementen la ràtio entre l’efectivitat dels serveis sanitaris i els costos que requereixen. Es completarà amb el desenvolupament i prestació de serveis turístics al voltant del concepte mediterrani capaços de contribuir a una experiència integral de qualitat de vida i salut a la Comunitat Valenciana.
 • Sostenibilitat i noves oportunitats. Foment del canvi a una economia eficient en l’ús dels recursos i de baixa emissió de carboni, de suport a recursos humans per a la investigació i la innovació, d’investigació vinculada amb tecnologies energètiques i mediambientals, de digitalització i emprenedoria innovadora i tecnològica, així com de presència en projectes i plataformes europees, però alhora més oberta per a integrar noves idees.

 

ris2


Il·lustració 2: Entorns de desenvolupament potencial amb més pes i projecció econòmica de la Comunitat Valenciana (Font: RIS3CV).

 

Polítiques transversals

 

Ris3Areas

Il·lustració 3: Àrees d’especialització tecnològica de futur (Font IVACE)

 

Més informació:

 


Referències:

(1) RIS3: http://www.ris3cv.gva.es/es

(2) RIS3 CV: http://www.ris3cv.gva.es/es/ris3-comunitat-valenciana

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.