Les plataformes tecnològiques són estructures publicoprivades de treball en equip liderades per la indústria, en les quals tots els agents de ciència-tecnologia-innovació interessats en un camp tecnològic treballen conjuntament i coordinadament per a identificar i prioritzar les necessitats tecnològiques, d’investigació i d’innovació a mitjà o llarg termini. El seu principal objectiu és aconseguir els avanços científics i tecnològics que asseguren la competitivitat, la sostenibilitat i el creixement del teixit empresarial, alineant les estratègies dels diferents agents i concentrant els esforços d’I+D+i.

coop1La col·laboració en plataformes tecnològiques suposa molts avantatges per a les entitats participants que redunden en una millora de la seua competitivitat:

  • Constitueixen un fòrum de vigilància tecnològica que proporciona informació de primera mà sobre l’estat de la tecnologia en cada una de les àrees d’activitat d’un sector.
  • Permeten el trasllat dels interessos dels participants d’una manera eficaç a les administracions públiques, per tal de facilitar la integració de les seues preferències en programes de treball d’I+D+i i en documents d’àmbit nacional i europeu.
  • Faciliten l’establiment d’aliances amb altres organitzacions amb els mateixos interessos, amb l’objectiu d’enfortir les oportunitats de negoci en cooperació.
  • Representen un canal excel·lent per a la internacionalització i, en definitiva, per a donar-se a conéixer i donar visibilitat a l’oferta tecnològica de cada entitat a la resta d’actors rellevants en un àmbit tecnològic.
  • Permeten reflectir el grau d’interés d’una regió o país en un determinat àmbit.

 

 

Plataformes tecnològiques horitzontals

Són aquelles plataformes i fòrums centrats en l’avanç de l’estat de l’art en una àrea tecnològica, i en les quals s’estableix la indústria com un dels casos d’ús d’aplicació i validació d’aquestes tecnologies. Aquelles que desenvolupen tecnologies relacionades amb indústria 4.0 són:

Plataforma

Àmbit Objectius

BDV

EU

Big Data Value Association. BDVA és l’associació constituïda en 2014 per a representar el sector privat de la cadena de valor basada en les dades. La formen més de 202 organitzacions de 28 països europeus, entre petites, mitjanes i grans empreses i centres d’investigació. S’organitza sobre la base d’àrees temàtiques de treball, una d’aquestes dedicada a la producció intel·ligent, l’objectiu principal de la qual és la identificació d’aplicacions en les quals les tecnologies Big Data poden crear un gran impacte a escala europea. Impulsora de la PPP (Public-Private Partnership) Big Data.
aioti

EU

Alliance for Internet of Things Innovation. Associació que pretén crear l’ecosistema europeu d’entitats que permeta abordar els reptes de les tecnologies d’Internet of Things i el desplegament d’aplicacions relacionades amb IoT, incloent-hi estandardització, interoperabilitat i aspectes polítics, amb l’objectiu d’accelerar el desenvolupament econòmic sostenible i el creixement en el nou mercat global digital. Disposa d’un grup de treball en Smart Manufacturing.

NETWORLD

EU

Networld2020. Plataforma tecnològica l’objectiu de la qual és desenvolupar les solucions, arquitectures, tecnologies i estàndards de la nova generació d’infraestructures de comunicació per a la dècada vinent. Les tecnologies desenvolupades es validen en diferents escenaris, un dels quals és el de la indústria. Impulsora de la PPP 5G.
artemis

EU

Advanced Research & Technology for Embedded Intelligent Systems. ARTEMIS-IA és l’associació que aglutina els principals actors a Europa en l’àmbit dels sistemes encastats amb l’objectiu d’enfortir la indústria europea en aquesta àrea. ARTEMIS–IA va signar un acord amb ENIAC i EPOSS, altres dues associacions tecnològiques, per a formar la Joint Undertaking ECSEL, que se centra en la potenciació de projectes relacionats amb sistemes encastats, electrònica i sistemes intel·ligents, i que té una línia de treball anomenada Smart Production.

planetic Nacional

Plataforma Tecnològica Espanyola per a l’adopció i difusió de les tecnologies electròniques, de la informació i la comunicació, que naix com la fusió de les plataformes INES, PROMETEO i GENESIS. Forma part del grup interplataformes potenciat pel MINECO, entre les quals també es troben Manuket, Fotonica21 i Platecma.

 

Plataformes tecnològiques verticals

Les plataformes tecnològiques verticals són aquelles centrades en un àmbit (la indústria o els seus subsectors), en les quals s’aborden la integració i aplicació de qualsevol tecnologia a aquest àmbit.

Plataforma

Àmbit Objectius
 manu2

EU

MANUFUTURE - Plataforma tecnològica europea de Tecnologies per a la Fabricació del Futur. Llançada en 2004 amb la missió de definir i implementar estratègies d’I+D+i capaces d’accelerar la transformació de la indústria a Europa cap a productes, processos i serveis d’alt valor afegit, per tal d’assegurar una ocupació altament qualificada i guanyant major quota de resultats de la fabricació mundial en la futura economia basada en el coneixement. Els seus objectius d’alt nivell són: (1) Competitivitat de la indústria de fabricació; (2) lideratge en tecnologies de fabricació; (3) productes i fabricació sostenibles mediambientalment; (4) lideratge en productes i processos, a més d’en valors culturals, ètics i socials.
effra

EU

EFFRA - European Factories of the Future Research Association. Associació sense ànim de lucre, dirigida per la indústria, que pretén promoure el desenvolupament de tecnologies de producció noves i innovadores. Va ser establida per a definir, promocionar i donar suport a la implementació del partenariat publicoprivat contractual PPP FoF (Factories of the Future Public-Private Partnership), i s’ha convertit en el principal interlocutor entre la Unió Europea i el sector privat pel que fa a la investigació sobre la futura evolució de les fàbriques europees.

 spire

EU

SPIRE - Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency. Associació internacional sense ànim de lucre formada per a representar el sector privat en la indústria de processos per mitjà del partenariat publicoprivat PPP SPIRE (Resource and Energy Efficiency). Va ser llançada en 2012 gràcies a l’esforç dels següents subsectors industrials: químic, acer, enginyeria, minerals, metalls no ferris, ciment, ceràmica i aigua. Aquesta associació representa més de 90 socis privats i d’investigació de la indústria de processos de més de 12 països de tota Europa. El seu objectiu fonamental és promocionar el desenvolupament de tecnologies i solucions innovadores per a aconseguir sostenibilitat a llarg termini a Europa i en la seua indústria de processos en termes de competitivitat, sostenibilitat mediambiental i ocupació.

manu-ket Nacional MANUKET- Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada. Té com a objectiu donar resposta a les necessitats tecnològiques que plantegen els productes i serveis del futur, en els quals la incorporació de materials avançats, microelectrònica, fotònica o nanotecnologies (totes les quals són tecnologies facilitadores clau “KET”) requerisca nous desenvolupaments de processos, equipaments i sistemes de fabricació amb nivells superiors de productivitat, seguretat, funcionalitat o precisió i col·loque les empreses espanyoles en posicions competitives capdavanteres o de lideratge a escala internacional.
plataforma-tecnologica Nacional
Plataforma Tecnológica Sectores Manufactureros Tradicionales. El seu objectiu és millorar la competitivitat i la sostenibilitat de l’activitat industrial manufacturera tradicional per mitjà del foment i impuls de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Busca transformar els sectors tradicionals manufacturers espanyols en activitats productives competitives, sostenibles i cada vegada més basades en el coneixement. Les seues línies estratègiques són: Productes/serveis d’alt valor afegit; nous models de negoci; nous materials; client especialitzat, personalització
manos Nacional Plataforma Colaborativa Industria 2020. Espai col·laboratiu en què compartir informació i oportunitats, per a definir i desenvolupar projectes en indústria 4.0 productius, innovadors i reeixits. El seu objectiu principal és dotar a les empreses i entitats espanyoles dels coneixements, capacitats, mitjans i oportunitats que els permeten estructurar i coordinar projectes d’innovació en el camp de la indústria 4.0 de nivell excel·lent. Aquest objectiu principal es concreta en dos tipus d’accions: (1) Informar clústers i empreses sobre indústria 4.0; (2) promoure el desenvolupament de projectes indústria 4.0.
M2F Nacional

M2F - Plataforma Tecnológica Española de Automoción y de Movilidad. El seu objectiu és servir d’instrument de desenvolupament i seguiment d’iniciatives entre els diferents actors implicats en la cadena d’innovació d’aquest sector a Espanya, per a crear una cultura d’innovació i una línia de treball comuna amb la finalitat d’augmentar la competitivitat de les empreses davant dels nous reptes que sorgeixen, mitjançant la investigació, desenvolupament i innovació en productes i processos. S’estructura en el marc de 5 grups de treball, quatre tècnics i un transversal sobre mesures de suport al sector:

  • GT1 – Electrificació del vehicle, energia i recursos.
  • GT2 – Seguretat.
  • GT3 – Materials, sistemes de disseny i producció.
  • GT4 – Mobilitat en àrees urbanes i interurbanes.
  • GT5 - Foment de la I+D+i.
foodforlife Nacional Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain. Té com a missió contribuir al desenvolupament de la I+D+i per a la promoció de la qualitat, seguretat alimentària, millora dels processos productius i obtenció de productes d’alt valor per a la salut. Actua com a punt de trobada de tots els que busquen l’interés comú de fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació del sector d’alimentació i begudes. Des de la seua creació en 2009, la Plataforma ha participat activament en la promoció de nombrosos projectes d’innovació alimentària. Està formada pels següents grups de treball: formació i transferència de tecnologia; alimentació i salut; qualitat, producció i sostenibilitat; aliments i consumidor; seguretat alimentària; gestió de la cadena; sector horeca; sector hortofructícola; envasos i embalatges; sector carni, i sector lacti. La seua homòloga europea és l’ETP ‘Food for Life’
3neo Nacional 

3NEO - Plataforma Tecnológica Española de Impresión Avanzada. Té com a finalitat principal potenciar el desenvolupament de les tecnologies d’impressió, nous materials i noves aplicacions sobre la base de la funcionalització de materials i del producte imprés a Espanya, especialment quant a incrementar l’esforç i eficàcia de la seua I+D+i i la seua repercussió en la societat, en set sectors econòmics identificats com a claus: Indústries gràfiques i de l’envàs i embalatge, indústria ceràmica, indústria tèxtil, indústria paperera, indústria del plàstic, indústria de tintes i vernissos i electrònica orgànica.

 


Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.