Iniciatives per a l’impuls de la digitalització industrial

mapa cooperacion internacional

L’interés en la digitalització industrial s’ha estés ràpidament a escala mundial, com així ho manifesten les diferents iniciatives internacionals que han sigut llançades en diferents parts.

A escala europea destaca l’Estratègia de digitalització de la indústria europea, publicada l’abril de 2016, l’objectiu de la qual és reforçar la competitivitat de la UE en tecnologies digitals i assegurar que qualsevol empresa europea, independentment del sector, ubicació i grandària, puga beneficiar-se de les innovacions digitals (1) (2).

En línia amb aquesta estratègia, diverses iniciatives de caràcter nacional han sigut dissenyades i desenvolupades en els diferents estats membres, per a la coordinació de les quals la Comissió Europea va crear el setembre de 2016 la Plataforma d’Iniciatives Nacionals sobre Digitalització (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algunes de les iniciatives europees es descriuen breument en la següent taula, en què destaca la iniciativa espanyola, Industria Connectada 4.0.  

 País

Iniciativa Prioritats / Focus
Alemanya platform industrie

Plattform Industrie 4.0

Innovació tecnològica basada en: integració horitzontal en cadenes de valor, enginyeria end-to-end, integració vertical incloent-hi seguretat, educació i aspectes legals. Constitució de grups de treball específics i creació d’un consell assessor d’alt nivell.

França

iNDUSTRIEFUTUR

Alliance Industrie du Futur

Centrada en la indústria: expandir l’oferta tecnològica, donar suport a les pimes en la seua transformació digital, formació per a desenvolupar noves capacitats, suport a la cooperació internacional i suport a l’estandardització.
Bèlgica

made different

Made different. Enabling factories of the future

Innovació en processos de les indústries manufactureres, per mitjà de 7 transformacions: tecnologies productives capdavanteres a escala mundial, enginyeria end-to-end, desenvolupament simultani de producte i producció, producció centrada en les persones, factories connectades, ecoproducció i producció intel·ligent.

Holanda smartindustrie

Smart Industry

Impulsar la transferència d’habilitadors tecnològics a la indústria: conscienciació del 80 % de les pimes, 40 % ús de TIC i adaptació de models de negoci en pimes manufactureres, capitalització del coneixement existent (TRL5-8) i acceleració de l’ús de les TIC (estàndards, Big Data i ciberseguretat).

Suècia

 produktion

 Produktion2030

Impulsar una indústria manufacturera sostenible i competitiva, mitjançant la digitalització i eficiència de recursos. Instruments: projectes, transferència de tecnologia a pimes, educació, mobilitat i internacionalització i accions d’anàlisi.

Espanya industriaconectada

 Indústria Connectada 4.0

Incrementar el valor afegit i l’ocupació en el sector industrial, desenvolupar i reforçar solucions digitals i desenvolupar palanques competitives i diferencials. Línies d’actuació: conscienciació i formació, entorns i plataformes col·laboratives, impuls d’habilitadors digitals, suport a la transformació digital de les empreses.

 

Iniciatives destacables Indústria 4.0

Es recullen ací algunes de les iniciatives més destacables des del punt de vista de la cooperació institucional de la Comunitat Valenciana, a escala internacional, nacional i regional. Les plataformes tecnològiques es recullen específicament en aquesta pàgina [1].

 

A) Iniciatives internacionals

 Iniciativa

Entitat Resum iniciativa

S3 logo

comisioneuropeacompleto

 

07 IVACE GVA val color

Smart Specialization Platform on industrial modernization. El seu objectiu és proporcionar un instrument comú i donar suport als esforços de les regions europees compromeses a treballar conjuntament per a desenvolupar projectes d’inversió alineats amb les seues àrees prioritàries RIS3 en matèria de modernització industrial.

La Comunitat Valenciana, per mitjà d’IVACE, participa en el grup de treball “Indústria 4.0 i Pimes”, abordant línies de col·laboració entre les quals destaquen el desenvolupament d’estratègies conjuntes i la posada en marxa d’una plataforma comuna oberta a altres regions europees, així com la preparació de línies de col·laboració en les quals puguen involucrar-se, entre altres agents, els agents cientificotecnològics i els clústers innovadors de cada una de les regions participants.

 

B) Iniciatives nacionals

 Iniciativa

Entitat Resum iniciativa

hada

ministerio

HADA. Eina en línia d’autodiagnòstic per a empreses del nivell de maduresa indústria 4.0, basada en un model amb 5 eixos fonamentals: estratègia, productes i serveis, processos, organització i persones i infraestructures.

logo activa color v2019

ministerio

07 IVACE GVA val color

Activa Industria 4.0. Programa de consultoria especialitzat i personalitzat dut a terme per reconegudes empreses consultores de negocis i tecnologia amb experiència en indústria 4.0. L’objectiu és orientar les empreses espanyoles en el seu procés de transformació digital. Fruit d’una col·laboració conjunta entre 17 governs regionals, govern nacional i la indústria.

 

C) Iniciatives regionals

Consultar Iniciatives Industria 4.0 Comunitat Valenciana[2] i Digital Innovation Hubs CV[3]

 

Referencias

(1) Comisión Europea: Digitalización de la industria europea - Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital. Comunicació de la Comissió al Parlament europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social europeu i al Comité de les Regions. Brussel·les, 19 abril 2016

(2) Digitising European Industry. Digital Single Market strategy. Actualitzat Novembre 2018

(3) Comisión Europea: “List of active national policy initiatives for digitization of industry”. Actualitzat el Març 2017


[1] Enllaç intern a la secció Cooperació institucional 4.0 > Plataformes tecnológiques

[2] Enllaç a pàgina interna “Plataforma 4.0 > Altres iniciatives I40 CV“

[3] Enllaç a pàgina interna “Cooperació institucional 4.0 > Digital Innovation Hubs“

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.