innovaccesslogo.png

INNOVACCESS és una iniciativa de la Comissió Europea que reunix actualment les oficines nacionals de la propietat industrial de 26 estats membres.

 

 

invencions.jpg

flechitahorizontal.jpgPatent europea

El sistema de patent europea permet obtindre protecció mitjançant una sol·licitud de patent europea directa amb designació en aquells Estats europeus en què es vol obtindre protecció i siguen part del Conveni Europeu de Patents.

epo

La sol·licitud de Patent Europea pot ser presentada davant de l'OEPM però és tramitada per l'Oficina Europea de Patents i la concessió produïx l'efecte d'una patent nacional en cada un dels Estats per als que s'atorga.

  - Sol.licitud electrònica

  - Taxes

   - La patent europea

  - Preguntes freqüentes EPO

 

 
flechitahorizontal.jpg
Sol.licitud internacional PCT
El procediment PCT facilita la tramitació de les sol·licituds per a la protecció de les invencions quan la dita protecció es desitja obtindre en uns quants països, establint un sistema pel qual la presentació d'una sol·licitud única produïx els mateixos efectes que si la dita sol·licitud haguera sigut presentada en cada un dels països que formen part del Tractat PCT (148 a 1 de desembre de 2013).

És important aclarir que no es tracta d'un procediment de concessió de patents, ni substituïx a les concessions nacionals, sinó que és un sistema pel qual s'unifica la tramitació prèvia a la concessió.
 
A més, aquest procediment li permet "comprar temps", ja que pot retardar la seua decisió d'entrar en la fase nacional fins a 30 mesos des de la data de presentació internacional o de prioritat, si és el cas i mantindre en secret el seu invent un mínim de 18 mesos el que pot resultar-li útil per a polsar la seua viabilitat I evitar-li despeses innecessàries.

L'OEPM actua com a oficina receptora de les sol·licituds internacionals PCT els titulars del qual siguen espanyols o amb residència a Espanya.
- Recomanacions abans de presentar una sol.licitud internacional PCT  
- Formularis 
- Taxes 
-  El procés de tramitació
- La protecció internacional de les invencions 
- Preguntes freqüentes OMPI 

flechitahorizontal.jpgLa via nacional

Pot sol·licitar-se el registre d'una patent en les oficines de patents dels països on desitge obtindre protecció, presentant la sol·licitud corresponent en l'idioma que s'exigisca i pagant les taxes estipulades.

Alguns països podran exigir que per a tal fi utilitze els serveis d'un agent local de propietat industrial.
- Oficines nacionals de Propietat Industrial  

 

 

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 

 

DISSENYS INDUSTRIALS

flechitahorizontal.jpgDibuix o Model de la Unió Europea

El Dibuix o Model Comunitari desplega els seus efectes en la totalitat del territori de la Unió Europea (27 països).

Té caràcter unitari; només pot ser sol·licitat i, si és el cas, concedit per a tot el territori de la Unió Europea.

- Formularis
- Taxes 
- Sol.licitud en línia 
- Preguntes freqüentes EUIPO 
- El procés de registre

 

flechitahorizontal.jpgDisseny internacional

El Disseny Internacional s'emmarca en un sistema de Registre Internacional de Dissenys per a països que estan integrats en l'Arreglament de L'Haja que comprén les Actes de 1934, 1960, 1967, Protocol de Ginebra de 1975 i l'Acta de Ginebra de 1999.

- Llista de països membres

Amb una única sol·licitud, en un únic idioma i pagant una única taxa en francs suïssos es pot obtindre protecció en multitud de països. A més aquesta protecció es pot ampliar posteriorment a altres països membres del sistema en qualsevol moment per mitjà d'una sol·licitud d'extensió territorial.

- Sol.licitud electrònica 
- Taxes 
- Manual informatiu 
- Sobre els dissenys internacionals 
- Preguntes freqüentes OMPI 

 

flechitahorizontal.jpgLa via nacional

Pot sol·licitar-se el registre d'un disseny en les oficines de patents i marques dels països on desitge obtindre protecció, presentant la sol·licitud corresponent en l'idioma que s'exigisca i pagant les taxes estipulades.

Alguns països podran exigir que per a tal fi utilitze els serveis d'un agent local de propietat industrial.

- Oficines nacionals de Propietat Industrial

 

 

 

 

 

 

Guardar

 
 

MARQUES

 

flechitahorizontal.jpgMarca de la Unió Europea

La marca comunitària que administra l'EUIPO (Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea), es va implantar en 1996 amb l'objectiu d'emparar la totalitat de la Unió Europea i té validesa en els 28 Estats membres.

Té caràcter unitari, només pot ser sol·licitada i, si és el cas, concedida per a tot el territori de la Unió Europea.

- Formularis
- Taxes
- Sol.licituds en línia
- Preguntes freqüents EUIPO
- El procés de registre 
- Guia – La Marca Comunitària (pdf)  

 

flechitahorizontal.jpgMarca Internacional

La marca internacional s'enquadra en un sistema de registre de marques per a països que estan integrats en el Sistema de Madrid, que comprén dos tractats internacionals: l'Arreglament de Madrid i el Protocol de Madrid.

No és una marca que siga enregistrable en tot el món, sinó únicament en els països integrats en el Sistema de Madrid que en l'actualitat són 80 països aproximadament.

- Llista de països membres

No pot utilitzar-se aquest sistema per a protegir la marca en altres països no membres.

Aquest sistema exigix que la marca s'haja sol·licitat abans a Espanya, tot i que encara no s'haja concedit. La marca internacional ha de tindre idèntic titular, idèntic distintiu i idèntics productes o serveis que estiguen inclosos entre els sol·licitats o concedits en la marca nacional.

Per a presentar la sol·licitud de marca internacional és necessari adjuntar els formularis establits MM1, MM2 o MM3. 

Formularis
Taxes  
- Manual marca internacional
- Preguntes freqüentes OMPI  

- Guia per a emplenar els formularis OMPI

 

flechitahorizontal.jpgLa via nacional

Pot sol·licitar-se el registre d'una marca en les oficines de marques dels països on desitge obtindre protecció, presentant la sol·licitud corresponent en l'idioma que s'exigisca i pagant les taxes estipulades.

Alguns països podran exigir que per a tal fi utilitze els serveis d'un agent local de marques.

Oficines nacionals de Propietat Industrial

 

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.