La millora competitiva del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana se sustenta en la consolidació de noves iniciatives empresarials amb alt potencial de creixement i el reforç d'aquells projectes empresarials consolidats que, en una estratègia de permanent atenció al mercat i als avanços en la ciència i en la tecnologia, promouen la diversificació econòmica, amb una atenció específica a la denominada 'economia verda', les microempreses, els projectes empresarials promoguts per dones i les noves empreses de base tecnològica o innovadores.

Així ho recull l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), que inclou entre les mesures a implementar una mesura específica per a donar suport a l'emprenedoria innovadora a través de la promoció de l'esperit empresarial i la creació de noves empreses i línies de negoci que diversifiquen els sectors productius de l'economia valenciana.

L'IVACE persegueix donar suport a l'emprenedoria innovadora posant en marxa iniciatives que ajuden a recuperar valors com la iniciativa, el compromís, el risc o l'autonomia, i reivindicant el paper dels empresaris i empresàries i, en definitiva, el de les persones emprenedores com a motors fonamentals de la generació de riquesa i benestar; però també persegueix que els qui aposten per emprendre amb projectes innovadors viables compten amb els suports que els permeten consolidar-se i créixer dins d'un ecosistema de l'emprenedoria innovadora, diversificat i eficient.

Per a això, treballa -en col·laboració amb la xarxa de CEEI de la Comunitat Valenciana- per a donar suport a la coordinació de l'Ecosistema Emprenedor, evitar les duplicitats entre els diferents agents públics i privats i ordenar i mantindre actualitzades les necessitats i els recursos disponibles per a fomentar l'emprenedoria innovadora en la nostra Comunitat.

Durant el present exercici 2020, aquesta col·laboració es fa més necessària, si cap, per a definir i desenvolupar accions que contribuïsquen a superar la situació de crisi, resultat de la pandèmia de SARS-CoV-, accelerant la recuperació de les empreses innovadores de la Comunitat Valenciana i fomentant i potenciant l'emprenedoria innovadora, d'alt valor afegit, com a motor de competitivitat, tant per a l'economia com per al conjunt de la societat valenciana.


 

2Bannera 1250planestrategicofocus gva v

 

 

Els CEEIs

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.