MARQUES

 

flechitahorizontal.jpgMarca de la Unió Europea

La marca comunitària que administra l'EUIPO (Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea), es va implantar en 1996 amb l'objectiu d'emparar la totalitat de la Unió Europea i té validesa en els 28 Estats membres.

Té caràcter unitari, només pot ser sol·licitada i, si és el cas, concedida per a tot el territori de la Unió Europea.

- Formularis
- Taxes
- Sol.licituds en línia
- Preguntes freqüents EUIPO
- El procés de registre 
- Guia – La Marca Comunitària (pdf)  

 

flechitahorizontal.jpgMarca Internacional

La marca internacional s'enquadra en un sistema de registre de marques per a països que estan integrats en el Sistema de Madrid, que comprén dos tractats internacionals: l'Arreglament de Madrid i el Protocol de Madrid.

No és una marca que siga enregistrable en tot el món, sinó únicament en els països integrats en el Sistema de Madrid que en l'actualitat són 80 països aproximadament.

- Llista de països membres

No pot utilitzar-se aquest sistema per a protegir la marca en altres països no membres.

Aquest sistema exigix que la marca s'haja sol·licitat abans a Espanya, tot i que encara no s'haja concedit. La marca internacional ha de tindre idèntic titular, idèntic distintiu i idèntics productes o serveis que estiguen inclosos entre els sol·licitats o concedits en la marca nacional.

Per a presentar la sol·licitud de marca internacional és necessari adjuntar els formularis establits MM1, MM2 o MM3. 

Formularis
Taxes  
- Manual marca internacional
- Preguntes freqüentes OMPI  

- Guia per a emplenar els formularis OMPI

 

flechitahorizontal.jpgLa via nacional

Pot sol·licitar-se el registre d'una marca en les oficines de marques dels països on desitge obtindre protecció, presentant la sol·licitud corresponent en l'idioma que s'exigisca i pagant les taxes estipulades.

Alguns països podran exigir que per a tal fi utilitze els serveis d'un agent local de marques.

Oficines nacionals de Propietat Industrial

 

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.