Abans de presentar una sol·licitud, és recomana efectuar una consulta sobre els anterioritats registrals, és a dir, conéixer tot allò que s'ha sol·licitat igual o paregut a què volem protegir, per a evitar-nos costos innecessaris i pèrdua de temps en l'espera de la resolució del nostre expedient.

Els impresos de sol·licitud és poden descarregar de la web de l'IMPIVA. També estan accessibles en la pàgina web de l'Oficina Espanyola de Ptentes i Marques: www.oepm.es en un apartat denominat "formularis".

Abans de presentar els impresos s'ha de pagar la taxa de depòsit de la sol·licitud que ha d'ingressar-se en el compte bancari de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) amb un full de pagament que s'arreplega en les oficines de l'IMPIVA. Aquest pagament no és realitzarà, si el sol·licitant s'acull a l'exempció de taxes, i en este cas haurà de presentar una sèrie de documents acreditatius per a acollir-se a esta possibilitat.

Quan s'han omplit els impresos i fet el pagament, s'inclou el justificant de l'ingrés de la taxa corresponent en dites impreses i s'entreguen en els Oficines de l'IMPIVA de València, Castelló o Alacant. També és poden presentar a València en la Subdirecció i Àrea d'Indústria i Energia, a Castelló en el Servici Territorial d'Indústria i a Alacant, tant en el Servici Territorial d'Indústria com en la subdirecció i Àrea d'Indústria i Energia.

L'IMPIVA dóna data i hora d'entrada, per tant de prioritat, a estos documents i els remet a l'OEPM, qui comunicarà per correu al sol·licitant el nombre d'expedient que correspon a la sol·licitud, aproximadament en el termini d'un mes.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.