Pot dir-se que un Model d'Utilitat protegix una inversió de menor rang inventiu que els patents. Els procediments i els substàncies no poden ser objecte de Model d'Utilitat. El Model d'Utilitat és una figura que existix en pocs països, entre ells Espanya.

La novetat exigida al Model d'Utilitat és de caràcter nacional, mentres que en la patent s'exigix novetat mundial.

Per a confirmar esta novetat mundial, el procediment de registre d'una patent exigix la realització obligatòria de l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica, cosa que no requerix el procediment de registre de model d'utilitat, i que encarix el dit procediment.

El temps de drets d'exclusivitat per a l'explotació industrial i comercial de la invenció també diversa: 20 anys dónes de la data de sol·licitud en el cas dels patents i 10 anys per als models d'utilitat. Mentres és paguen anualment els taxes de manteniment de drets és te esta exclusivitat, si és deixen de pagar o acaben els anys de protecció, l'invent passa a ser de domini públic.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.