IVACE presta serveis personalitzats a les empreses per a la comercialització dels seus productes en els diferents mercats.

sobreinternacional.ivace© gva.es  

 

 SONDEIG PREVI

Rep de manera àgil - i directa des del mercat -  informació sobre la viabilitat del teu producte o servei.

L'antena/delegació de l'IVACE al país i sobre la base dels criteris acordats amb l'empresa, fa una anàlisi d'inici dels factors fonamentals per a la introducció amb èxit de l'empresa en el mercat: oferta, demanda, canals de distribució, aspectes tècnics, etc.

Es confecciona un informe breu amb la informació obtinguda, realitzant a més una videoconferència amb la delegació d'IVACE corresponent, en la qual es poden resoldre dubtes i estableixen passos a donar.

Duració: tres setmanes

Preus:

- Empresa xicoteta fins a 50 empleats 100,00 €

- Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 125,00 €

- Empresa gran més de 250 empleats 150,00 €

CONFECCIÓ DE LLISTATS

Facilitem les dades dels contactes que t'interessen per a comercialitzar el teu producte o servei des del propi mercat.

L'antena/delegació d'IVACE en l'exterior identifica i selecciona possibles contactes d'interés sobre la base del perfil sol·licitat per l'empresa i comprova en cada cas que les dades de contacte estiguen actualitzats, recollint aquestes dades en un informe.

Duració: Al voltant de tres setmanes.

Preus:

- Empresa xicoteta fins a 50 empleats 100,00 €

- Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 125,00 €

- Empresa gran més de 250 empleats 150,00 €

CERCA DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ 

Et fem la primera labor de contacte amb els actors que identifiquem per a la comercialització del teu producte o servei en el mercat.

L'antena/delegació d'IVACE al país, i d'acord amb el que s'estableix amb l'empresa interessada, les característiques del producte o servei i el mercat, realitza una identificació i selecció dels canals de comercialització per a l'empresa i de possibles distribuïdors, importadors, socis o agents.

Es duu a terme la presentació inicial de l'oferta de l'empresa a aquells candidats que millor s'ajusten el perfil definit, realitzant un primer contacte i recollint tota la informació que facilite el seguiment per part de l'empresa.

Duració: Al voltant de 4 a 6 setmanes.

Preus:

- Empresa xicoteta fins a 50 empleats 365,00 €

- Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 450,00 €

- Empresa gran més de 250 empleats 500,00 €

CERCA DE CANAL ECOMMERCE / MARKETPLACE

T'ajudem a introduir els teus productes en els Marketplaces més adequats des del propi mercat d'interés.

L'antena/delegació d'IVACE, analitza el canal de venda en línia en el mercat objecte d'estudi, identificant les diferents alternatives de mercats electrònics, així com els punts clau a considerar perquè l'empresa puga estructurar l'estratègia de comercialització en línia més adequada, integrant-la en el seu pla d'internacionalització

Duració: Al voltant de 4 a 6 setmanes.

Preus:

- Empresa xicoteta fins a 50 empleats: 365,00 €

- Empresa mitjana de 51 a 250 empleats: 450,00 €

- Empresa gran més de 250 empleats: 500,00 €

VIATGE DE PROSPECCIÓ VIRTUAL / PRESENCIAL

Et preparem una agenda de reunions en format presencial i/o virtual i t'acompanyem en el que necessites

L'antena delegació d'IVACE preparara una agenda de treball i realitza l'acompanyament en viatge individual a un mercat, amb l'objectiu que l'empresa aprofite al màxim el seu desplaçament i puga visitar i conéixer in situ als contactes inclosos per l'antena/delegació en la seua agenda.

En l'AGENDA VIRTUAL el procediment és el mateix només que, al no haver-hi desplaçament de l'empresa a destí, les reunions es mantindran de manera virtual a través de la plataforma seleccionada per IVACE.

En tots dos casos, l'antena/delegació d'IVACE busca i selecciona els contactes sobre la base del perfil especificat prèviament per l'empresa.

La duració més habitual d'una agenda és de 2 o 3 dies de treball efectius en destí.

Preus:

- Empresa xicoteta fins a 50 empleats 250,00 €

- Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 375,00 €

- Empresa gran més de 250 empleats 500,00 €

ASSISTÈNCIA EN FIRES

Et prestem suport des del país quan vages a assistir a una fira en la preparació i execució de l'esdeveniment.

A través del SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN FIRA l'antena/delegació d'IVACE en l'exterior prepara i fa costat a una empresa abans, durant i posteriorment a la seua participació en una fira en l'exterior.

L'objectiu d'aquest servei és aconseguir que l'empresa rendibilitze al màxim la seua participació com a expositor en aquest esdeveniment.

Duració: per determinar

Preus:

- Empresa xicoteta fins a 50 empleats 250,00 €

- Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 375,00 €

- Empresa gran més de 250 empleats 500,00 €

ASSISTÈNCIA PERSONALITZADA EN DESTÍ

T'aportem assessorament i suport directe en cas que necessites altres gestions al país per la teua implantació, homologació de producte, etc.

Acompanyament i suport en destí a l'empresa, per part de l'antena/delegació IVACE corresponent, en gestions i accions d'internacionalització, puntuals o dilatades en el temps.

El pla de treball concret s'establirà cas a cas, en funció de les necessitats plantejades per l'empresa, podent abastar diferents temes com a homologacions o certificacions al país, etiquetatge, gestió de mostres, localització de determinada informació, etc.

La duració i el cost s'establiran d'acord amb les necessitats de l'empresa

Preus per a una assistència continuada:

- Empresa xicoteta fins a 50 empleats 365,00 €

- Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 450,00 €

- Empresa gran més de 250 empleats 500,00 €

Preus per a una assistència puntual

- Empresa xicoteta fins a 50 empleats 100,00 €

- Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 125,00 €

- Empresa gran més de 250 empleats 150,00 €

ESTUDI ESTRATÈGIC DE MERCAT

Et preparem un informe detallat dels aspectes fonamentals per a l'elaboració de la teua estratègia d'entrada en el mercat.

L'antena/delegació d'IVACE, prepara un Informe detallat i complet sobre la situació de l'empresa i el seu producte/servei en el mercat de destí, que l'ajude a reflexionar sobre el seu futur en el mateix i aplicar accions estratègiques.

La fi d'aquest servei és facilitar la informació personalitzada necessària sobre un determinat mercat amb l'objectiu que l'empresa:

- analitze les possibilitats de comercialització dels seus productes/serveis

- decidisca la forma i estratègia de penetració en un mercat

Duració: Per mesos, a determinar.

Preus:

- Empresa xicoteta fins a 50 empleats 365,00 €

- Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 450,00 €

- Empresa gran més de 250 empleats 500,00 €

MEET THE BUYER

Et preparem reunions amb importadors o distribuïdors d'altres països, que hem seleccionat per a tu.

Compradors estrangers, localitzats des de la XARXA EXTERIOR d'IVACE, oferiran la seua demanda a través de la web d'IVACE i les empreses valencianes interessades tindran la possibilitat sol·licitar entrevistes a fi de presentar el seu producte a l'importador /distribuïdor mitjançant videoconferència.

Duració i cost a determinar en cada cas.

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.