231229 INN FOTO Puntos RecargaL'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d'Innovació, Indústria,Comerç i Turisme, ha ampliat el termini per a accedir a les ajudes a la compra de vehicles elèctricsi la instal·lació de punts de recàrrega, en el marc del Pla Moves III (29-12-23)

Aquests incentius, finançats pels fons Next Generation de la Unió Europea que en Comunitat Valenciana gestiona l’Ivace, finalitzaven el 31 de desembre de 2023. No obstant això, amb aquesta ampliació es disposarà de set mesos mésper a poder sol·licitar les ajudes, en prorrogar-se fins al 31 de juliol de 2024.

L'objectiu fonamental del programa, tal com ha explicat la consellera Nuria Montes, és incentivar la compra de vehicles que utilitzen energies alternatives enfront de les convencionals, especialment els elèctrics “per a disminuirles emissions de gasos contaminants i millorar la qualitat de l'aire, alhora que suposa un important estímul per al sector”.

Cal destacar que a través del programa Moves III, Ivace Energia atorga ajudes econòmiques de 7.000 euros per als particulars, autònoms i entitats que adquirisquen vehicles elèctrics purs i de 5.000 euros per als híbrids endollables.

Així doncs, subvenciona l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous d'energies alternatives.

Per a accedir a les ajudes, han de posar-se en contacte amb algun dels concessionaris o punts de venda adherits al programa; aquests seran els qui tramitaran telemàticament les ajudes.

Les quanties varien en funció del tipus de vehicle, del sol·licitant (particulars autònoms i entitats, pymes o gran empresa) i de si existeix o no desba d'un vehicle antic. Per als particulars, en cas de no aferrallar un vehicle,les ajudes per a la compra d'un vehicle elèctric pur ascendiran fins als 4.500 euros i 2.500 per als endollables.

En el cas de les motocicletes elèctriques, l'incentiu pot arribar als 1.300 euros amb desballestament i de 1.100 euros sense manar al desballestament un vehicle.

El preu del vehicle elèctric no podrà excedir els 45.000 euros, a excepció dels models elèctrics de huit o nou places, els quals podran aconseguir els 53.000 euros. En el cas de les motos elèctriques, el seu preu no podrà sobrepassarels 10.000 euros.

Així mateix, la compra de furgonetes elèctriques per part dels professionals autònoms, se subvencionarà amb fins a 9.000 euros en cas que l'usuari desballeste el seu vell vehicle i amb fins a 7.000 en cas que no ho faça.

A més, el programa Moves III proporciona ajudes d'un 10% addicional a actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants tant per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega en aquests territoris com per a la compra devehicles per part de persones que estiguen empadronades en ells. També dota amb un 10% extra l'ajuda que reben les persones amb mobilitat reduïda.

Ajudes als punts de recàrrega

Ivace Energia també subvenciona la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics per adquisició directa, incloent per a comunitats de propietaris la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega.

D'aquesta manera, fins al 31 de juliol de 2024 es pot sol·licitar ajuda per a la instal·lació d'un punt de recàrrega de qualsevol potència d'ús privat en sector residencial, incloses els habitatges unifamiliars, d'ús públic ensector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).

També es recolzen els d'ús privat tant en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la seua pròpia flota, com en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei als seustreballadors i clients.

Així mateix, se subvencionen els punts de recàrrega d'ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i en la xarxa de carreteres, sent d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

A més, en el cas de comunitats de propietaris, se subvencionen les canalitzacions necessàries per a disposar de la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculadade vehicle elèctric.

Cal destacar, que una de les barreres que existeixen per a l'electrificació del transport és l'escassa infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric, i per tant es fa necessari establir un programa d'incentius que permetaun desplegament d'aquesta infraestructura en tot el nostre territori.

Es pot accedir a tota la informació referent al *Moves III en la Comunitat Valenciana, tant de vehicles com de recàrrega, a través del portal moves.ivace.es.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.