Les empreses de la Comunitat Valenciana poden sol·licitar fins al 15 de setembre les ajudes de l’Ivace per a la millora de la gestió de la internacionalització de les pimes de la Comunitat Valenciana (12-8-23)

Aquestes ajudes compten amb una dotació econòmica de 2.439.900 euros i persegueixen impulsar la internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana a través del suport de les despeses relacionades amb processos de consultoria estratègica especialitzada.

Aquestes ajudes de l’Ivace, que compten amb finançament europeu a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), han incrementat el percentatge de suport a les empreses en la present convocatòria fins al 90%.

Detalle consultories

Les despeses subvencionades en aquestes ajudes de la unitat internacional de l’Ivace són els vinculats a consultories estratègiques dirigides a millorar la gestió de la internacionalització de l'empresa i la seua posició competitiva internacional.

Entre les consultories incloses figuren les dirigides a definir l'estratègia d'internacionalització, entre les quals s'inclouen les consultories per a definir l'estratègia exportadora, l'estratègia sobre compra pública internacional, la dirigida al posicionament de marca i la seua comunicació internacional i la consultoria per a la implantació en mercats exteriors.

A més, també estan incloses les consultories sobre digitalització de l'activitat internacional, màrqueting digital i canals en línia de comercialització en l'exterior i la dirigida a aconseguir el creixement sostenible de l'activitat internacional.

Per a accedir a aquestes ajudes, les empreses amb seu social en la Comunitat Valenciana podran presentar un projecte que incloga una o més consultories estratègiques que han de desenvolupar-se entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023 i no poden haver finalitzat abans de la data de presentació de la sol·licitud.

Les ajudes seran de fins al 90% de les despeses elegibles (IVA exclòs) corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en la convocatòria, amb un import màxim dels costos subvencionables de 30.000 euros.

Les empreses poden sol·licitar aquestes ajudes fins al 15 de setembre de 2023 a través de la web de l’Ivace www.ivace.es

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.