230419 ECO foto ajudes concedides Castelló2023

L’Ivace ha concedit les ajudes corresponents a la convocatòria de 2023 per a la millora i modernització de 51 àrees industrials de 27 municipis de la província de Castelló, tal com recull la resolució aprovada pel conseller d'Economia Sostenible i president de l’Ivace, Rafa Climent, i que es troba disponible en la web de l’Ivace.(19-4-23)

Les subvencions, que ascendeixen a un import global de 8,37 milions d'euros, beneficiaran a totes les comarques de la província de Castelló. Aquestes ajudes s'emmarquen en la convocatòria corresponent a l'exercici 2023 que consisteix en una subvenció de fins al 100% dels projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics i està dirigida a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Així, cal recordar que en ella s'establien tres línies pressupostàries: una per a les localitats en risc de despoblació dotada amb dos milions d'euros, una altra per a la resta de municipis amb un pressupost de 28 milions d'euros i una nova línia específica de 10 milions d'euros dirigida a les localitats amb àrees industrials que tinguen constituïda vàlidament mitjançant acord plenari una Entitat de Gestió i Modernització, (EGM), a data 31 de desembre de 2022.

A la província de Castelló s'han concedit subvencions del 100 % per a huit àrees industrials situades en municipis en risc de despoblació i que corresponen a: El Cuadrón de Montán, El Plano de Villahermosa del Río, Les Casetes de Morella, La Fos de Vilafranca, Carretera Chodos, Sector III Les Foyes, Zona Industrial Llucena i Pla Fustera de Llucena.

De la mateixa manera, es beneficiaran de les ajudes amb una intensitat del 82,9 % les àrees industrials amb EGM El Collet de Benicarló, Supoi-8 d'Almassora, Nord2 i Sur 13-Entre Ríos d'Onda, El Belcaire i La Mezquita de la Vall d'Uixó i 37 polígons industrials corresponents a la resta de localitats, que rebran una subvenció del 82,7 %.

Actuacions subvencionables

Entre les actuacions subvencionables destaca l'obra civil per a la portada total o parcial al polígon de serveis i /o infraestructures com a energia elèctrica, gas, fibra òptica, telecomunicacions i aigua que permetrà donar un major subministrament a les empreses i la construcció de grans infraestructures que beneficien a l'àrea industrial com un baixador ferroviari, ponts o creació de vials d'accés al parc empresarial.

Se subvencionarà l'adquisició de terrenys confrontants a l'àrea industrial per a l'ampliació de viaris, zones verdes, aparcaments i accessos, així com la implantació en el polígon o en terrenys confrontants d'estació de servei, centre polivalent, servei de correus, oficines bancàries, instal·lacions per a la pràctica esportiva, centre d'educació infantil, hotel i servei de salut i restauració.

També s'inclou la millora en el subministrament elèctric, en el subministrament d'aigua i la dotació o millora del subministrament de gas, la generació d'energia renovable per a tot el polígon, la implantació d'algun sistema que permeta la identificació correcta dels codis LER (Llista Europea de Residus) dels residus generats, la creació d'eina web amb informació de l'àrea industrial o la creació d'un cens d'empreses del polígon.

De la mateixa manera, es costejarà la millora de la senyalització dels carrers i les zones verdes, i la implantació de recorreguts bio saludables, la millora viària mitjançant l'habilitació de nous aparcaments, voreres més àmplies, nous accessos, passarel·les per als vianants, eixample dels vials i pàrquing de camions.

L'adequació de marquesines per a les parades d'autobús dins del polígon industrial o en un radi de 300 metres i la creació o millora de zona/punts de recàrrega de vehicles elèctrics dins del parc empresarial (incloses bicicletes elèctriques i patinets elèctrics) són també actuacions subvencionables.

Així mateix, s'inclou l'ampliació o creació de depuradora, l'obra civil que permeta la implantació de fibra òptica, la vigilància a través de circuit tancat de televisió, la creació de carril bici, la millora de l'enllumenat públic, de la xarxa contra incendis i del sanejament separatiu de les aigües residuals.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.