MOVES IIIL'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, destinarà altres 42,6 milions d'euros al Moves III, després d'haver aconseguit l'ampliació de pressupost sol·licitada recentment al Ministeri de Transició Ecològica (3-8-22)

Amb aquesta ampliació es duplica el pressupost inicialment assignat al programa Moves III Comunitat Valenciana, de 42,6 milions de manera que el pressupost total assignat ascendeix a 85,2 milions d'euros.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha mostrat la seua satisfacció i ha destacat que “és la prova del bon acolliment i l'aposta de la societat valenciana a la mobilitat elèctrica, així com de la bona gestió del programa que està realitzant l’Ivace”.

Cal destacar que inicialment, el programa Moves III, va assignar a la Comunitat Valenciana un total de 42,6 milions d'euros, per a impulsar la compra de vehicles elèctrics i la implantació de punts de recàrrega per a aquesta mena de vehicles. D'aquesta quantitat, 30, 5 milions d'euros es destinen per a la compra de vehicles i 10,5 milions d'euros a secundar econòmicament la instal·lació de punts de recàrrega.

Des de la posada en marxa del Moves III, ja s'han assignat 20 milions per a l'adquisició de 5.000 vehicles elèctrics i s'ha esgotat la totalitat del pressupost assignat a les ajuda als punts de recàrrega, en registrar-se fins hui un total de 2.364 sol·licituds per a estacions de recàrrega.

Davant aquesta situació, i tenint en compte que el termini del Moves III es preveu que continue obert fins al 31 de desembre de 2023, l’Ivace va sol·licitar l'ampliació del pressupost a través d'un informe justificatiu que el Ministeri de Transició Ecològica, a través de l'Institut de Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE) ha acceptat.

De l'ampliació rebuda, es destinaran 22 milions d'euros per a donar suport a la instal·lació de punts de recàrrega i un total de 19 milions d'euros per a l'adquisició de vehicles.

Ajudes a la compra de vehicles

Ivace Energia atorga ajudes econòmiques de 7.000 euros per als particulars, autònoms i entitats que adquirisquen vehicles elèctrics purs i de 5.000 euros per als híbrids endollables.

Així doncs, subvenciona l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous d'energies alternatives.

Per a accedir a les ajudes, han de posar-se en contacte amb algun dels concessionaris o punts de venda adherits al programa; aquests seran els qui tramitaran telemàticament les ajudes.

Les quanties varien en funció de la mena de vehicle, del sol·licitant (particulars autònoms i entitats, pimes o gran empresa) i de si existeix o no desba d'un vehicle antic. Per als particulars, en cas de no desballestar un vehicle, les ajudes per a la compra d'un vehicle elèctric pur ascendiran fins als 4.500 euros i 2.500 per als endollables.

En el cas de les motocicletes elèctriques, l'incentiu pot arribar als 1.300 euros amb desballestament i de 1.100 euros sense manar al desballestament un vehicle.

El preu del vehicle elèctric no podrà excedir els 45.000 euros, a excepció dels models elèctrics de huit o nou places, els quals podran aconseguir els 53.000 euros. En el cas de les motos elèctriques, el seu preu no podrà sobrepassar els 10.000 euros.

Així mateix, la compra de furgonetes elèctriques per part dels professionals autònoms, se subvencionarà amb fins a 9.000 euros en cas que l'usuari deesballeste el seu vell vehicle i amb fins a 7.000 en cas que no ho faça.

A més, el programa Moves III proporciona ajudes d'un 10% addicional a actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants tant per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega en aquests territoris com per a la compra de vehicles per part de persones que estiguen empadronades en ells. També dota amb un 10% extra l'ajuda que reben les persones amb mobilitat reduïda.

Ajudes als punts de recàrrega

Ivace Energia subvenciona la implantació d'infraestructura recarrega de vehicles elèctrics per adquisició directa, incloent per a comunitats de propietaris la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega. Les ajudes en el cas de particulars, autònoms, comunitats de propietaris i administracions sense activitat econòmica serà del 70%, incrementant-se fins al 80% en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants.

Per a les empreses l'ajuda és de 35%, encara que si es tracta de mitjanes empreses la quantia ascendeix al 45% i per a les xicotetes se situa en el 55%. A més, si estan situades en municipis de menys de 5.000 habitants, l'ajuda es veuran incrementada en un 5%.

D'aquesta manera, es pot sol·licitar ajuda per a la instal·lació d'un punt de recàrrega de qualsevol potència d'ús privat en sector residencial, incloses els habitatges unifamiliars, d'ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).

També es recolzaran els d'ús privat tant en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la seua pròpia flota, com en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.

Així mateix, se subvencionaran els punts de recàrrega d'ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i en la xarxa de carreteres, sent d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

A més, en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable les canalitzacions necessàries per a disposar de la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicle elèctric.

Cal destacar, que una de les barreres que existeixen per a l'electrificació del transport és l'escassa infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric, i per tant es fa necessari establir un programa d'incentius que permeta un desplegament d'aquesta infraestructura en tot el nostre territori.

Es pot accedir a tota la informació referent al Moves III en la Comunitat Valenciana, tant de vehicles com de recàrrega, a través del portal moves.ivace.es.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.