Ivace Energia ha rebut un total de 18 sol·licituds per acollir-se a la nova línia nova d’ajudes per impulsar les instal·lacions d'autoconsum en comunitats energètiques, dotada amb un pressupost de 550.000 euros.(11-8-2020)
 
Es tracta d'una línia d'ajudes adreçada específicament a les comunitats locals d'energia, a través de la qual se subvencionarà fins un 65% del cost dels projectes d'energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica.
 
Així, Ivace Energia subvencionarà fins a un 45% del cost dels projectes, però, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses, i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les xicotetes empreses, així com als ajuntaments, entitats públiques, i entitats i institucions sense ànim de lucre. La quantia màxima subvencionable per projecte serà de 100.000 euros.
 
Tal com ha explicat la directora general de l'Ivace, Júlia Company, les comunitats energètiques locals són un element "clau" en la transició energètica, ja que persegueixen fins no només econòmics, sinó també "fomentar la participació ciutadana, la utilització de les cadenes de subministrament locals i brindar oportunitats d'ocupació, mantenint el valor de la generació de l'energia dins de la població local ".
 
Segons la seua opinió, la democratització energètica passa per la creació de comunitats energètiques, en les quals els ciutadans i ciutadanes "es converteixen en prosumidors, en part activa que participa i es beneficia de la producció, gestió i el consum d'energia en l'àmbit local".
 
A través d'aquest tipus de comunitats, la ciutadania es pot organitzar per produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seua pròpia energia, generant beneficis no solament energètics, sinó també mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on es duga a terme la seua activitat.
 
Beneficiaris de les ajudes
 
Poden acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat local en agrupació amb qualsevol entitat o persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com empresàries o empresaris individuals i pimes, que constitueixen una comunitat energètica renovable.
 
Poden beneficiar-se d'aquestes ajudes aquelles entitats que es basen en una participació oberta i voluntària, siguen autònomes i estiguen efectivament controlades pels seus membres que estiguen situats a les proximitats dels projectes d'energies renovables propietat de l'agrupació.
 
La finalitat de l'activitat de l'agrupació ha de ser proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a les zones locals on opera en lloc de guanys financers.
 
Així mateix, les activitats de l'agrupació han de ser, entre altres la generació d'energia procedent de fonts renovables, la distribució, el subministrament, el consum, l'agregació, l'emmagatzematge d'energia, la prestació de serveis d'eficiència energètica, la prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o altres serveis energètics.
 
La participació de les entitats locals en el projecte pot consistir en participació en la inversió del projecte o en la cessió dels espais de titularitat municipal per dur a terme les instal·lacions objecte de subvenció.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.