S’han publicat les modificacions de la convocatòria de 2008 d’Innoempresa entre les que es troben una ampliació de les línies d’ajudes i una prorrogació del termini de presentació de sol·licituds (30-3-09)  

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicat les modificacions de la convocatòria de 2008 del programa Innoempresa de l’IMPIVA entre les que es troben una ampliació de les línies d’ajudes i una prorrogació del termini de presentació de sol·licituds.
 
Quant a les ajudes, una de les modificacions del Programa Innoempresa 2009, inclou com a aspectes rellevants l’ampliació a les xicotetes i mitjanes empreses com a beneficiàries de projectes sobre plans estratègics. 

També incorpora com a beneficiaris als organismes intermedis en accions relatives al desenrotllament de projectes tecnològics i en la línia d’innovació en col·laboració, tots els projectes presentats per organismes intermedis el número de PIME participants podrà ser d’un mínim de 3 en compte de 5 com en la convocatòria anterior. 

A estes novetats es  suma la prorroga del termini per a la presentació de sol·licituds fins al 7 d’abril. 

“Estos canvis- assenyala Daniel Moragues, director general de l’IMPIVA- milloren les condicions de la convocatòria bianual de l’any passat adaptant-la a l’actual context econòmic” 

Innoempresa 2009 està dotat amb un pressupost global de13,2 milions d’euros, dels quals 6 procedixen de la Direcció General de la Pime, 1,5 cofinançats per la Generalitat i 5,7 del Pla de Confiança presentat pel Consell. 

El Programa de suport a la innovació de les xicotetes i mitjanes empreses abona aquells projectes que impliquen l’adopció de nous models empresarials innovadors que incidisquen en les millores de les diferents àrees de les empreses. 

Recolza la realització de plans de millora tecnològica amb l’ajuda dels instituts tecnològics de la Xarxa IMPIVA, d’altres Centres d’Investigació i de consultes especialitzades en la implantació de solucions específiques. 

Subvenciona l’execució de projectes integrats de gestió i el desenrotllament de solucions tècniques i organitzatives comuns compartides per un grup d’empreses.

En 2008  la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, a través de l’IMPIVA, va abonar dins d’Innoempresa un total de 2.708 projectes de PIME i organismes intermedis amb una ajuda de 8,4 milions d’euros que van generar més de 33 milions d’euros d’inversió. 

El Programa Innoempresa (2007-2013) està finançat per la Unió Europea (Fons FEDER), el Ministeri d’Indústria i la Generalitat Valenciana i  gestionat en la Comunitat Valenciana per l’Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria Valenciana.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.