Les sol·licituds de registre de Dissenys Industrials depositades davant de l'OEPM seran examinades per a la comprovació del compliment dels requisits d'admissió a tràmit.
En el cas que la sol·licitud no tinga defectes formals o esmenades les irregularitats si és el cas, es realitzarà l'examen de forma i legitimació així com l'examen d'ofici. Si la sol·licitud no presenta cap defecte, es concedirà el registre en el termini de tres dies hàbils i en el termini d'aproximadament tres mesos si la sol·licitud patix algun suspens.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.