Els innovacions referents a la forma, presentació d'objectes o instruments de caràcter industrial. Només tenen un sentit ornamental i no impliquen una utilitat pràctica.

Estigues invencions és protegixen com a Dissenys Industrials via propropietat industrial.

Un Disseny Industrial atorga al seu titular un dret exclusiu (a utilitzar-ho i a prohibir la seua utilització per tercers sense el seu consentiment), sobre l'aparença de la totalitat o d'una part d'un producte, que és derive dels característiques de, en particular, els línies, contorns, colors, forma, textura o materials del producte en si o de la seua ornamentació. Els dissenys podran ser bidimensionals o tridimensionals.

La duració de la protecció conferida pels Dissenys Industrials és de cinc anys comptats dónes de la data de presentació de la sol·licitud de registre, i podrà renovar-se per un o mes períodes successius de cinc anys fins a un màxim de vint-i-cincs anys computats dónes de la dita data.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.