Els dissenys industrials és poden protegir en l'estranger de diversos modes:

  • A.
Sol·licitant el registre país per país en què s'està interessat, dirigint-se a l'Oficina Nacional corresponent i sotmetent-se als requisits que la llei establisca en cada un d'ells.

Si s'ha sol·licitat amb anterioritat un disseny en algun dels països del Conveni de la Va unir de París (aproximadament 174 països), és gaudix d'un dret de prioritat de 6 mesos dónes de la data de presentació de la sol·licitud en el país d'origen.

  • B. El disseny comunitari
El disseny comunitari permetrà registrar un mateix disseny en tot el territori de la Va unir Europea, per mitjà d'una sola sol·licitud i a través d'una única oficina de dissenys: l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OAMI), ubicada en la ciutat d'Alacant.

Poden ser titulars de dissenys comunitaris tota persona física o jurídica, incloses els entitats de dret públic que seguixen: nacionals dels Estats Membres, nacionals d'altres Estats part en el Conveni de París, d'Estats que no seguixen part en el Conveni de París, però que estiguen domiciliats o que tinguen la seua seu o un establiment industrial o comercial efectiu i seriosos en el territori de la Va unir europea o en el d'un Estat part en el Conveni de París.

La sol·licitud de disseny comunitari és podrà presentar davant de l'OAMI amb seu a Alacant, o davant del servici central de la propropietat industrial d'un Estat membre, o en els països del Benelux davant de l'oficina de Dibuixos i Models del Benelux, que haurà de transmetre-la a l'OAMI.
Hi haurà dos possibilitats de protecció:

  • el disseny comunitari no registrat, protegit durant un termini de 3 anys a partir de la data en què el dit dibuix o model seguisca fet públic per primera vegada dins de la Comunitat.
  • el disseny comunitari registrat, que quedarà protegit durant 5 anys a partir de la data de presentació de la sol·licitud, prorrogable per períodes de 5 anys fins a un màxim de 25 anys a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

  • C. El depòsit internacional (Arreglament de l'Haja):
Els nacionals dels països contractants (aproximadament 57 estats) poden obtindre protecció per als seus dibuixos i models en els països membres que desitgen designar, per mitjà del depòsit dels mateixos en l'Oficina Mundial de a ProPropietat Intel·lectual (OPMI) en Ginebra, per mitjà d'un únic depòsit, amb els límits i condicions previstes en cada legislació nacional.

Per a realitzar esta via ha d'estar concedit el registre en el país d'origen.

Els registres internacionals tenen validesa per un període inicial de cinc anys. Poden renovar-se per períodes addicionals de cinc anys en cada una de les Parts Contractants designades, fins que expire el termini total de protecció previst per les seues respectives legislacions. Dit d'una altra manera, la duració màxima de la protecció en cada Part Contractant designada correspon a la duració màxima prevista en la legislació d'aqueixa Part Contractant.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.