En tots els casos de propropietat industrial dónes del moment que és presenta la sol·licitud, és te data de prioritat. Una sol·licitud és resoldrà amb anterioritat a qualsevol altra igual que s'haja presentat temporalment mes tard, amb la qual cosa la primera presentada te mes probabilitats de concessió.

En el cas dels signes distintius el dret conferit pel registre de la marca només és podrà fer valdré davant de tercers a partir de la publicació de la seua concessió, no obstant això, la sol·licitud, dónes de la data de la seua publicació, conferix a la seua titular una protecció provisional consistent en el dret a exigir una indemnització adequada als circumstàncies, si un tercer haguera dut a terme, entre la data de publicació de la sol·licitud i la de publicació de la concessió, un ús de la marca que després d'eixe període quedaria prohibit.

En el moment en què és deixen de pagar els taxes de manteniment, poden ser sol·licitades novament per un altre sol·licitant distint.

En el cas dels invencions i dissenys industrials, el titular d'una sol·licitud no te cap dret legal fins al moment en què és ressol positivament la seua sol·licitud, procedint-se a la concessió del seu registre. Tant si és deixen de pagar els taxes de manteniment, com si transcorre el temps de duració del títol, la invenció és de domini públic i qualsevol persona pot utilitzar-la lliurement, però no és pot tornar a presentar sol·licitud de registre perquè ja hi ha perdut la novetat, requisit indispensable per a la concessió.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.