Les tarifes de certificació són les que segueixen:

  • Jove Empresa Innovadora (JEI)       800 euros
  • Pime Innovadora                        1.200 euros

La Memòria Tècnica conté la descripció de l'empresa i tota la informació que es necessita per a poder avaluar el compliment dels requisits per a concedir la certificació.

La Memòria Tècnica conté la descripció de l'empresa i tota la informació que es necessita per a poder avaluar el compliment dels requisits per a concedir la certificació.

Els sol·licitants presentaran emplenat el formulari de sol.licitud a través del Registre d'entrada de l'IVACE, podent remetre una còpia en format electrònic via e-mail.

Addicionalment i en funció del tipus de certificat requerit, Pime Innovadora o JEI, presentaran el model de memòria que corresponga.

Aquesta memòria es presentarà necessàriament a l'IVACE en suport electrònic via e-mail o a través d'algun suport físic d'emmagatzematge.

Aquest document, manual per al sol.licitant, descriu de forma general el sistema implementat per IVACE per a dur a terme la certificació de Pime Innovadora i JEI (Jove empresa Innovadora), donant a conèixer a tots aquells sol·licitants i titulars del certificat quin és el procés a seguir per a la seua obtenció i ús, així com els seus drets i obligacions.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.