Desglossament dels diferents tipus de certificació.

 CERTIFICACIÓ DE PROJECTES

Certificació del contingut "ex-ante" Se certifica el contingut en I+D+i del projecte així com la coherència dels gastos pressupostats per a la realització de les activitats d'I+D+i previstes en el mateix.
Certificació del contingut i primera execució Se certifica el contingut en I+D+i del projecte, els gastos incorreguts en activitats d'I+D+i en l'última anualitat (període impositiu) executada i, en cas de projectes encara no finalitzats i sense certificació prèvia tipus "ex-ante", el contingut i la coherència dels gastos pressupostats per a les anualitats (períodes impositius) pendents de realitzar. Si el projecte ja disposa d'una certificació de contingut "ex-ante", la certificació justificarà les possibles desviacions respecte a la certificació prèvia existent.
Certificació de mostraris  Són certificacions que reben un tractament diferent de la resta de projectes d'I+D+i. Les diferències principals són: que es consideren com a projectes d'innovació tecnològica (i); que els formularis a omplir són específics per a descriure este tipus d'activitats; i que les tarifes són més reduïdes que les aplicables en general a projectes d'I+D+i.

 

 CERTIFICACIONES DE PYME INNOVADORA Y JOVEN EMPRESA INNOVADORA (JEI)

Certificació PIME innovadora i JEI En el cas de JEI, la certificació és una declaració de reconeixement a l'empresa sol·licitant de la seua capacitat d'incorporar innovació de forma sistemàtica així com la importància de la component tecnològica en el seu pla empresarial. En el cas de Pime Innovadora, la certificació és una declaració de reconeixement a l'empresa sol·licitant que la seua activitat és intensiva en R+D+i.
L'objectiu fonamental de la implementació d'aquest sistema de certificació és oferir a les empreses una valoració tècnica per a la seua consideració com a Jove Empresa Innovadora (JEI) o Pime Innovadora, segons el cas, a l'efecte de la seua inscripció en el Registre gestionat pel Ministeri de Ciència i Innovació i l'obtenció del segell oficial corresponent.

Arxius i enllaços

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.