II Plan de igualdad (2023-2027)

Resolució de 29 de febrer de 2024 de la Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones de validació i concessió del visat i ús del segell.

Segell “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats" (1 de setembre de 2023 - 31 d'agost de 2027)

.......................................................................................................

I Plan de igualdad (2019-2022)

Resolució de l'11 de desembre de 2019 de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones de validació i concessió del visat i ús del segell

Segell “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” (1 de gener de 2019 - 31 de desembre de 2022)

.......................................................................................................

 

  • Empresa adjudicatària: CLASE 10 Sistemas, S.L.
  • Presència diària d'una TÈCNICA SUPERIOR EN INFORMÀTICA
  • 32,5 hores setmana
  • Retribució: 16.008 € net/any
  • Tasques que realitza: atenció a usuaris, actualització d'inventari, actualització d'equips i control de l'estoc de l'equipament.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


2024 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2023 30 de gener

Acords

Annex Pla activitats 2023

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 de febrer

Acords

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 de juny

Acords i annex Comptes anuals 2022

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

La plantilla orgànica de l'Ivace a data 30 de novembre 2023 és de 135 persones: 82 dones i 53 homes.

La variació en la plantilla respecte a 2022 ha sigut del -4,26%

El percentatge de persones amb diversitat funcional és del 3,70%

 

Estructuraplantilla30112023 val

 


Font: Ivace

Actualització 30 novembre 2023

Periodicitat anual

 

Les retribucions per a l'any 2023 es recullen en la LLEI 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023.

 

 

RAFAEL ESCAMILLA DOMÍNGUEZ

 Retribució anual: 56.386,96 € (2)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Els membres del Govern valencià i els alts càrrecs designats per Decret del Govern valencià o del seu President que es vegen obligats a canviar la seua residència habitual com a conseqüència del mencionat nomenament, tindran dret a disfrutar d'una indemnització mentres dure la dita situació. (Acord de 8 setembre de 1995, del Govern valencià, sobre indemnització de gastos extraordinaris per motiu de residència) .

(2) Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.