flechitahorizontal

Resolució de 20 de juliol de 1998, de la Sotssecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l'empresa Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA), sobre comanda de gestió per a l'exercici del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles (DOCV nº 3309 de 17/08/1998)

   ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal Resolució de 2 de gener de 2017 de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, per la qual s'encomana a la Societat Mercantil Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus (VAERSA) la realització d'un estudi de viabilitat, disseny i projecte d'una instal·lació fotovoltàica per a l'autoconsum en les torres de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (València)
  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal
  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal Resolució de 15 de juny de 2018, de la sotssecretària, per la qual es disposa la publicació de l’Acord de comanda de gestió entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la realització d’activitats de caràcter material i tècnic en matèria d’indústria.
  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal RESOLUCIÓ del 14 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'encarrega al medi propi personificat Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A. (VAERSA) la prestació del servei "Suport en la gestió de les ajudes incloses en el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)"
  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal

Resolució del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de data 11 de febrer de 2020 per la qual s'inicia el procediment per a la classificació de totes les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal Resolució de 10 de juliol de 2020 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual s'encarrega al mig propi personificat Tecnologies i Serveis Agraris S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSATEC), la prestació del “servei d'assistència tècnica a la tramitació d'ajudes i incentius dirigits a la conservació, estalvi, diversificació i eficiència energètica”.
  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal Resolució de 20 de juliol de 2020 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual s'encarrega al mig propi personificat Tecnologies i Serveis Agraris S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSATEC), la prestació del “servei de suport en la gestió de les ajudes incloses en el programa d'Incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVESII)”
  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal Resolució de 4 d'agost de 2021 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual s'encarrega al mig propi personificat Tecnologies i Serveis Agraris S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSATEC), la prestació del servei tècnic per a la tramitació d'ajudes objecte del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la sotssecretaria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es disposa la publicació de la pròrroga de l’acord de comanda de gestió entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la realització d’activitats de caràcter material i tècnic en matèria d’indústria
  ...............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Guardar

 

>> Pla de contractació de l'IVACE 2024

 

Plataforma contractació del sector públic  

Contractes

Plataforma contractació GV (fins gener 2017)

  Cessió de contractes   Subcontractació   Contractes menors

 

.................................................................................................................................................................. 

 

Dades 2022

 

     Procediment contractació

Nombre

%

(sobre nombre)

  Import €

(IVA exclòs)

%

(sobre Import)

     Contractes derivats d'Acords marc 11 45,83 330.157,90 21,18
     Procediment obert 9 37,50 1.033.820,00 66,30
     Procediment obert simplificat
3 12,50 175.284,20 11,24
     Procediment obert simplificat abreujat 1 4,17 20.000,00 1,28
.....................................................................................................................................................................................................
     TOTAL 24 100 1.559.262,10 100
         
         

 

 

 

Guardar

 

4-v-Recursos3
 
Pressupost 2024.   (Anys anteriors)
.......................................................................................................

Execució pressupostària

2017 - 2018 - 2019 - 20202021 - 20222023
.......................................................................................................
Comptes anuals (Anys anteriors)
.......................................................................................................

Informe d'auditoria de Comptes

Informe d'auditoria de compliment i operativa
.......................................................................................................
Informes de fiscalització
.......................................................................................................

Comptes oberts. Moviments comptables

2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023
.......................................................................................................
Saldos bancaris
.......................................................................................................
Contractes
.......................................................................................................

Contractes de contingut patrimonial

2019 - 2020 - 2021 - 2022

.......................................................................................................

Campanyes de publicitat i de promoció institucional

2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
.......................................................................................................
Patrocinis
.......................................................................................................

Convenis

Línies Nominatives 2022 - 2023

.......................................................................................................
Comandes de gestió i encàrrecs a mitjans propis
.......................................................................................................
Informació pública d'ajudes concedides
.......................................................................................................
Termini mitjà de pagament a proveïdors
.......................................................................................................
Béns de domini públic
.......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.