Els resultats del DESI 2018 ja estan disponibles. L'Índex d'Economia i Societat Digital (DESI) és un índex agregat que resumeix els principals indicadors sobre l'acompliment digital d'Europa i rastreja l'evolució dels Estats membres de la UE en competitivitat digital.

desi2018 correctionTenint com a objectiu mesurar el progrés dels estats membres de la UE cap a una economia i una societat digitals, el DESI ajuda als països de la UE a identificar aquelles àrees que requereixen inversions i accions prioritàries en cinc grans àrees: connectivitat, capital humà, ús d'internet, integració de la tecnologia digital en les empreses i serveis públics digitals.

Enguany, el DESI inclou, a més, l'anàlisi que els estats membres fan de les seues polítiques digitals a nivell nacional i que proporcionen una visió general del progrés i de la implementació de les polítiques per part de cada estat membre (anteriorment anomenat Informe de progrés digital d'Europa).

La Comissió ha presentat 29 propostes legislatives en el marc de la seua estratègia de mercat únic digital i ha demanat, en una Comunicació recent, al Parlament Europeu i als Estats membres que adopten aquestes propostes abans de finals de 2018.

En 2017, tots els Estats membres van millorar en el DESI i especialment Espanya i Irlanda amb un creixement de prop de 5 punts en comparació la mitjana europea situada entorn del 3,2). D'altra banda, va haver-hi un lleuger augment a Dinamarca i Portugal (per sota de 2 punts).

>> Més informació

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.