L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) i els Centres Europeus d'Empreses Innovadores (CEEI) de la Comunitat han presentat durant aquestes dues últimes setmanes davant més de 150 agents el seu Pla d'Actuació per a 2021 focalitzat a desenvolupar o intensificar activitats que puguen donar una resposta ajustada a les necessitats de les persones emprenedores en el menor temps possible (6-4-21)

El Pla d'Actuació IVACE-CEEI Comunitat Valenciana 2021 finançat per l´Ivace amb un milió i mig d'euros, és una redefinició de l'iniciat en 2020 a conseqüència de la COVID-19.

Encara que és homogeni per a tot el territori de la Comunitat incorpora especificitats de cada territori amb accions focalitzades a les necessitats específiques de la zona d'influència de cada CEEI.

Ivace Innovació i els tres CEEI han dissenyat aquest Pla amb la finalitat de recuperar i enfortir el teixit empresarial de la Comunitat dotant als agents de l'ecosistema emprenedor de recursos innovadors que ajuden a contrarestar els efectes provocats per la pandèmia en els seus territoris.

Per a la directora general de l´Ivace, Júlia Company, el nucli dur d'aquest pla són els agents de l'ecosistema emprenedor “sense el seu treball diari de suport a l'emprenedoria innovadora, poc podrem fer per donar suport a la recuperació de les empreses i la creació i consolidació de noves iniciatives empresarials que ens ajuden a superar la crisi en la qual estem immersos”.

Identificació, disseny i desenvolupament

El Pla d'Actuació IVACE-CEEI Comunitat 2021 inclou tres grans grups d'actuació complementaris amb les quals es vol aconseguir l'objectiu de fomentar i potenciar l'emprenedoria innovadora en la Comunitat: Identificació de necessitats, disseny i posada en gallimarsot d'accions de resposta a les necessitats detectades i desenvolupament d'accions específiques per a impulsar la recuperació de les empreses innovadores valencianes.

En la identificació de necessitats territorials i sectorials s'analitzarà la viabilitat i possibilitats reals d'explotació de les oportunitats detectades pels agents l'any passat i es treballarà en la detecció en aquells territoris que no van poder completar-se en el pla de 2020.

Es continuaran impulsant eines de suport a la creació i consolidació d'empreses desenvolupades en anys anteriors com el BIK CEEI

Aquesta metodologia innovadora consisteix en un sistema d'innovació guiat i accessible que permet a les persones emprenedores millorar en les seues futures estratègies així com generar valor.

També està previst intensificar les jornades de “presentació i formació” per als agents i es donarà continuïtat a la celebració d'esdeveniments Focus Pime i Emprenedoria, però, en aquesta ocasió, combinant els esdeveniments “tradicionals”, realitzats en línia, amb nous formats més àgils i focalitzats a donar resposta a necessitats concretes.

I finalment es treballarà a incrementar el nombre d'empreses innovadores i tractores del Mapa de Cooperació i Innovació de la Comunitat Valenciana creat en 2020 i caracteritzar a les empreses amb la finalitat de desenvolupar accions pilot de cooperació que afavorisquen la creació i diversificació de noves iniciatives empresarials innovadores.

Mesures territorials

El Pla d'Actuació IVACE-CEEI 2021 incorpora una batería de mesures territorials.

Cal destacar per part del CEEI de Castelló, la creació d'un programa amb una sèrie de dinàmiques de treball, concebut com un espai de trobada, interconnexió, capacitació i dinamització del talent i de les empreses del sector, per a impulsar l'ecosistema tecnològic de la província de Castelló

A la província d'Alacant, el CEEI d'Elx, aposta pel desenvolupament d'un projecte pilot l'objectiu del qual és generar capacitats per a gestionar equips d'innovació en empreses existents que agilite la detecció de noves oportunitats en el mercat actual, així com perfeccionar o fer créixer els models de negoci estenent el seu potencial cap a sectors emergents o noves necessitats produïdes per la situació actual i les noves tendències que han sorgit per la pandèmia.

I, finalment el CEEI Alcoi-València, té previst treballar en la definició i desenvolupament d'un programa pilot per a impulsar el desenvolupament de solucions transformadores per a sectors clau segons es recull en l'Estratègia RIS3 per a la Comunitat Valenciana.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.