Més de 1.400 empreses de la Comunitat Valenciana han participat durant l’exercici de 2008 en accions de transferència de tecnologia i de cooperació empresarial a Europa a través de la Plataforma SEIMED (23-5-09)  

Més de 1.400 empreses de la Comunitat Valenciana han participat durant l’exercici de 2008 en accions de transferència de tecnologia i de cooperació empresarial a Europa a través de la Plataforma SEIMED (xarxa de Centres Empresa-Europa per a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia).

El projecte SEIMED, liderat per l’IMPIVA, té com a fi assistir a les empreses de la Comunitat Valenciana per a fomentar el desenrotllament de l’I+D i potenciar la seua competitivitat, oferint servicis gratuïts d’informació sobre la Unió Europea, innovació, transferència de tecnologia i participació en projectes europeus d’I+D’i per a les PIME de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia.

Fins al moment més de 250 clients han rebut este tpo de servicis especialitzats. 
“Amb estos resultats- afig Daniel Moragues- SEIMED es constituïx com un referent de suport a la innovació i competitivitat de les PIME amb l’objecte de créixer i millorar cada dia més els seus servicis” .

Darrere de la seua posada en marxa en 2008 SEIMED s’ha erigit com un referent de suport per a les PIME en la participació en projectes d’investigació, col·laborant activament en la posada en marxa de 8 consorcis per a la participació en el VII Programa Marco d’Investigació de la Comissió Europea. "El seu desenrotllament- hi ha assenyalat el director general de l’IMPIVA, Daniel Moragues- representa l’oportunitat de reforçar els servicis que les institucions públiques i provadas prestem a les empreses de les nostres respectives Comunitats". 

SEIMED integra les actuacions de COEPA, Cambra de Comerç de València, Consell de Cambres, REDIT, AINIA, Universitat d’Alacant i la Fundació de la Comunitat Valenciana Regió Europea.

La Xarxa de Centres Empresa-Europa per a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia forma part d’una Xarxa Europea amb més de 500 organitzacions (agències de desenrotllament regional, cambres de comerç, centres tecnològics, associacions empresarials…), en què treballen més de 4.000 professionals experts en 40 països d’Europa i altres estats.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.