Objectiu Temàtic

Prioritats d'inversió

Objectius específics

Línies d'actuació

1 – Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

1b – Foment de la inversió empresarial en I+i, desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres d'investigació i desenrotllament i el sector de l'ensenyança superior, en particular per mitjà del foment de la inversió en el desenvolupament de productes i servicis, la transferència de tecnologia, la innovació social, la innovació ecològica, les aplicacions de servici públic, l'estímul de la demanda, la interconnexió en xarxa, les agrupacions i la innovació oberta a través d'una especialització intel·ligent, i per mitjà del suport a la investigació tecnològica i aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes, capacitats de fabricació avançada i primera producció, en particular, en tecnologies facilitadores essencials i difusió de tecnologies polivalents

1.2.1. – Impuls i promoció d'activitats d'I+i liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora

SUPORT A LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL

1.2.2. Transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres d'investigació

TRANSFERÈNCIA I VALORACIÓ DE CONEIXEMENT PER MITJÀ DE COOPERACIÓ ENTRE EMPRESES I CENTRES TECNOLÒGICS I D'INVESTIGACIÓ

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.