MANUALS

La gestió de la Propietat Industrial i Intel·lectual en els Negocis Internacionals

La internacionalització d'un negoci pot ser bastant desafiador i pot implicar una sèrie de riscos, especialment per a les petites i mitjanes empreses.

Abans d'aventurar-se en els mercats estrangers, és vital que es protegisquen els actius de Propietat industrial i intel·lectual (PI), com les patents, el coneixement (know-how), les marques comercials o els dissenys, que constitueixen el nucli d'una empresa.

La PI incentiva la innovació i és particularment rellevant a mesura que s'internacionalitze una empresa. La pèrdua d'oportunitat de negoci, ingressos, reputació i avantatge competitiu causat per la infracció de la PI afectaria l'empresa, tant en el seu mercat original com en el seu mercat d'exportació, mentre que una protecció inadequada de les seues creacions, posaria en perill el seu negoci.

Aquesta guia té la intenció de descriure els passos bàsics que ha de seguir en termes d'administració de la PI, abans d'expandir el seu negoci a l'estranger.

ia de la Propietat Intel.lectual a Europa

La gestió de la propietat intel·lectual (PI) és un element clau per a millorar la competitivitat de qualsevol empresa. Lamentablement, les petites i mitjanes empreses (PIME) sovint manquen de temps, recursos o coneixements per a abordar qüestions de PI. Aquesta Guia té com a objectiu proporcionar respostes a alguns dels principals problemes d'IP als quals s'enfronten sovint les PIME. S'ha desenvolupat sobre la base de les respostes proporcionades per l'European IPR Helpdesk a algunes de les preguntes freqüents (FAQ) presentades pels usuaris a través de la web i la Línia d'ajuda de l'European IPR Helpdesk.

La teua Guia per a la comercialització de la PI

Convertir els resultats d'un projecte de recerca en un ben comercialitzable no és una tasca fàcil de manejar, depenent l'èxit d'aquest procés de nombrosos factors, tant interns com a externs, tals com els objectius de negoci, el tipus de resultats de PI a gestionar, així com els recursos econòmics i de personal amb els quals s'explica.
A més, ja que la PI pot ser comercialitzada tant directament pel seu propietari, com a través d'una cessió o fins i tot mitjançant la creació d'una entitat empresarial autònoma, la selecció de l'eina més adequada és sovint un desafiament important, especialment per a les pime.

La teua guia per a la PI en Horitzó 2020

Horitzó 2020 és el programa marque de la Unió Europea (UE) per a la recerca i innovació, amb quasi 80 milions d'euros de finançament disponibles per als pròxims set anys (2014-2020).

Horitzó 2020 aspira a reafirmar la competitivitat global d'Europa i a crear un desenvolupament sostenible i intel·ligent en la UE, posant l'èmfasi en una millor i més efectiva explotació dels resultats dels projectes, per aquest motiu siga més important que mai una gestió del coneixement estratègica i eficient que incloga la salvaguarda i protecció dels actius intangibles mitjançant els drets de Propietat Intel·lectual.

Manual de negociació d'Acords de Llicència de Tecnología

Manual que se centra en la identificació i adquisició, o transferència mitjançant concessió de llicència, d'una tecnologia que pertany a un tercer en virtut d'un dret de propietat intel·lectual.

El document té com a finalitat proporcionar orientació sobre la negociació d'acords de llicència de tecnologia, i no tant sobre els aspectes jurídics i normatius de la concessió de llicències.

Traducció del document "Skeleton Licence" de la Intellectual Property Office - Pattent Office de Gran Bretanya, en el qual es mostra un resum de les clàusules que hauria d'arreplegar un acord de llicència de propietat industrial, centrat en els drets de propietat industrial més comunes: patents, marques -registrades o no- i know-how/informació confidencial
El secret industrial - (Trade Secrets Protection in Europe)

Un secret industrial és una opció diferent a altres opcions de propietat intel·lectual, i la seua protecció requereix bona voluntat i manteniment. En alguns casos, és el dret de propietat intel·lectual més atractiu, eficaç i fàcilment disponible. Aquesta guia (traduïda de l'original en anglès) pretén donar una definició general de secret industrial, la seua naturalesa i abast, i de les diferents formes de protegir-los. Explica, a més, què s'entén per apropiació indeguda d'un secret industrial i quines accions s'han de prendre per a prevenir la violació de secrets comercials en diferents circumstàncies.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.