Contingut del document:

NECESSITAT DE CERTIFICAT DIGITAL

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS I APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A EXPEDIENTS

BÚSTIA DE RECEPCIÓ DE NOTIFICACIONS. TERMINIS

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TÈCNICS

 

NECESSITAT DE CERTIFICAT DIGITAL

La tramitació d'expedients en els programes d'IVACE és electrònica. La presentació electrònica requereix que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
 
Així mateix, l'entitat sol·licitant pot autoritzar una persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb les convocatòries sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

Per a tramitar la sol·licitud haurà d'utilitzar un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris/àries individuals- , o bé fer-ho a través de persona autoritzada sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV. En cas contrari no es considerarà vàlidament presentada.

 

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS I APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A EXPEDIENTS

Per a presentar una sol·licitud pot accedir a la pàgina del programa disponible en www.ivace.es i en la columna de la dreta trobarà els models i enllaços necessaris per a la tramitació de sol·licituds de nous expedients.

 presentarsol licitud

 
 

Serà necessari adjuntar també el fitxer PDF de dades de l'empresa generat en l'aplicació Solicit@ que està accessible en la web d'IVACE; aquest fitxer es generarà a través d'aquesta aplicació a la qual prèviament haurà d'haver accedit per a introduir/revisar les dades generals de l'empresa que figuren en la base de dades de l'IVACE. Igualment, en funció de cada programa, serà necessari aportar altres annexos (memòria tècnica, etc.), el detall de la qual es recollirà en les corresponents instruccions.
El procés d'emplenament d'una sol·licitud no és necessari realitzar-lo en una única sessió. Si necessita abandonar l'aplicació, la seua sol·licitud quedarà disponible en la seua Carpeta Ciutadana, mantenint les dades ja introduïdes per a reprendre-la quan desitge. Per a accedir a ella ha de fer-ho a partir de l'enllaç retolat com a Carpeta Ciutadana o com a Àrea Personal que sol trobar-se en la part superior dreta de tots els portals de GVA.
En la web d'IVACE també disposa de l'enllaç. En aquesta Carpeta Ciutadana també podrà accedir en qualsevol moment a la informació sobre l'estat dels seus expedients i rebre les seues notificacions.
 
 
Carpeta ciutadana

 

L'emplenament del formulari de sol·licitud la pot fer la persona signant (amb el seu certificat de representant d'entitat o certificat personal en qualitat d'autoritzat per l'entitat) o una tercera persona. En aquest últim cas, quan finalitze l'emplenament del formulari, l'haurà de remetre a la safata de signatures de la Carpeta Ciutadana corresponent al certificat signant de la sol·licitud.

En el formulari de sol·licitud. es recull una adreça de correu electrònic en la qual l'entitat sol·licitant rebrà els avisos de la documentació que l'IVACE deposite en la Carpeta Ciutadana en la qual es realitzen les comunicacions, el NIF de les quals vindrà indicat en el text de l'avís.

L'aportació de documentació addicional requerida per a la tramitació o qualsevol comunicació relativa a una sol·licitud ja registrada, es realitza també de manera electrònica en el registre electrònic d'IVACE, fent referència al número d'expedient al qual es vol adjuntar el document. S'accedeix seguint el procediment indicat per a la presentació de sol·licituds, però a través de l'enllaç d'aportació de documentació.

aportardocumentacio

 

 (puja)BÚSTIA DE RECEPCIÓ DE NOTIFICACIONS. TERMINIS

És molt important que recorde que les notificacions que es produïsquen al llarg de la vida administrativa dels seus expedients es rebran en la Carpeta Ciutadana corresponent al NIF signant de la sol·licitud inicial. Aquest Àrea Personal, la forma d'accés de la qual s'ha indicat en l'apartat anterior, funciona com l'adreça electrònica de referència on es remeten notificacions, requeriments d'esmena i qualsevol altre tipus de comunicació sobre la gestió dels seus expedients. En el cas que la persona signant haguera sigut una persona autoritzada, l'IVACE depositarà les notificacions en la seua Carpeta Ciutadana, mentre estiga vigent l'autorització; quan no siga així, es depositaran en la corresponent al NIF de l'entitat sol·licitant.

Per això, és recomanable que revise diàriament la seua Carpeta Ciutadana, per a atendre les possibles notificacions rebudes.

El termini disponible per a llegir una notificació és de 10 dies naturals des de la seua recepció. Passat aqueix termini, si no s'haguera llegit, s'entendria com rebutjada amb caràcter general i desapareixeria de la seua carpeta.

Tinga en compte que el rebuig d'una notificació administrativa, també quan es produeix per via electrònica, consta en l'expedient i es tindrà per realitzada l'esmentada notificació, seguint-se el procediment. Això podria ser causa, per exemple, de minoració, revocació o reintegrament de subvencions, així com motiu d'incórrer en interessos de demora o altres pèrdues econòmiques relacionades.

Cada vegada que reba una notificació en la Carpeta Ciutadana, es remetrà també un missatge d'avís a l'adreça de correu electrònic proporcionada en la sol·licitud, però qualsevol incidència en la seua recepció, amb independència de la seua causa, no modifica els terminis de còmput de les notificacions. Per això, la consulta directa i diària de la Carpeta Ciutadana permet evitar fallades de comunicació en el cas que es produïra algun error en el correu electrònic, com a activació de filtres de *spam o incidències amb el compte de correu electrònic a dalt esmentada, i d'aquesta manera evitar que els terminis de recepció i lectura de notificacions s'esgoten.

 (puja)


RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TÈCNICS

•   Si té qualsevol dificultat o problema tècnic per a accedir a l'àrea personal o a una notificació electrònica, pot consultar la llista de preguntes freqüents de la GVA i seguir les instruccions que en ella s'indiquen.

•    Si té qualsevol dificultat a l'hora de realitzar els seus tràmits en IVACE, és a dir, realitzar una sol·licitud d'ajuda o una aportació de documentació, i es tracta d'un problema en l'accés inicial al tràmit o en el procés d'identificar-se amb certificat, seguisca igualment les instruccions del punt anterior.

https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia/ajuda


En tots els altres casos envie'ns un correu electrònic a:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb una explicació detallada del problema i adjuntant captures de pantalla de la seqüència de passos realitzats.

 

Quan problemes tècnics impedisquen la presentació en termini de documentació, recomanem que recopile evidències (captures de pantalla, correus electrònics, etc.) per a poder acreditar-ho davant l'IVACE.

En qualsevol cas, tinga en compte que l'IVACE només habilitarà un nou termini per a realitzar el tràmit pendent quan li conste que s'ha produït alguna incidència en els sistemes informàtics de l'Administració o d'un proveïdor de telecomunicacions o certificació involucrat en el procés.

Per tant, recomanem que dispose dels certificats digitals requerits amb temps suficient per a realitzar els tràmits. D'igual forma, aconsellem que comprove el correcte funcionament dels seus equips informàtics i que disposa de les versions de programari adequades. 

 

(puja)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.