moratorianot-vL’Ivace ha aprovat una moratòria en el pagament per a les persones titulars dels lloguers de les naus industrials del Parc Empresarial Nuevo Tollo d'Utiel i del cànon dels drets de superfície vigents als parcs empresarials que comercialitza. Aquest ajornament s'aplica en el període corresponent a la segona quinzena del mes de març i a les mensualitats d'abril, maig i juny de 2020.

Amb caràcter excepcional podran sol·licitar-se l'exempció de la renda del lloguer i els cànons del dret de superfície d'alguna o de totes aquestes mensualitats, quan s'haja produït un tancament total de l'activitat o s'haja reduït un 50% la facturació mitjana del semestre anterior.

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat la resolució per la qual s'adopten aquestes mesures.

>> Sol.licitud

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.