Dirigit a: Edificis públics pertanyents a la Generalitat
feder2.jpg
Situació: En procés d'adjudicació  

 

Dins de les actuacions que són competència de l'IVACE, es troba el seguiment i control del Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica en els Edificis Públics de la Generalitat, programa que pretén aconseguir una reducció en el consum i la factura energètica, mitjançant la realització de mesures d'estalvi i eficiència energètica, i la introducció de les energies renovables en els centres consumidors d'energia pertanyents a l'Administració Autonòmica.

Dins d'aquest pla, es preveuen la realització d'inversions en els diferents edificis públics pertanyents a la Generalitat, per a açò és necessària la realització, en cadascun dels centres consumidors d'energia seleccionats, d'una auditoria energètica que incloga una proposta preliminar de mesures d'estalvi i eficiència energètica i aprofitament de les energies renovables.

Per açò, l'IVACE, en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, engega un programa per a l'execució d'inversions que reduïsquen la factura energètica i les emissions d'efecte hivernacle en els Instituts d'Educació Secundària Públics, per a açò IVACE, com a organisme competent i expert en matèria d'eficiència energètica, s'encarrega de realitzar les auditories energètiques necessàries.

Així, IVACE engega una licitació pública per a la realització d'auditories energètiques en 26 Instituts d'Educació Secundària Públics pertanyents a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Aquestes auditories energètiques permetran realitzar una avaluació de l'actual situació energètica dels edificis i una posterior determinació de mesures d'estalvi i eficiència energètica i d'aprofitament de les energies renovables, amb l'objectiu de reduir, almenys, un 20% el consum d'energia final d'aquests edificis.

Aquesta actuació compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana vigent per al període 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.c. (Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges) i Objectiu Específic 4.3.1. (Millorar l'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics).

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.