Bonosocial22 v

 

Documents d'interés

08/05/2023

 

L'adreça de correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.ha canviat a  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Preguem que utilitzen aquesta adreça per a qualsevol consulta o notificació


Que és el Bo Social Tèrmic?

El Bo Social Tèrmic és un programa de concessió directa d’ajudes destinades a compensar les despeses ocasionades per l’ús de la calefacció, l’aigua calenta sanitària o cuina, a fi de pal·liar la pobresa energètica dels/de les consumidors/es més vulnerables.

Aquesta ajuda és atorgada amb càrrec al pressupost del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; i és compatible amb la percepció del Bo Social d’Electricitat o altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, de les que pogueren beneficiar-se els/les destinataris/es del Bo Social Tèrmic.

Qui són els/les beneficiaris/es del Bo Social Tèrmic 2022?

Són beneficiaris/es del Bo Social Tèrmic 2022, sense necessitat de realitzar cap tràmit ni sol·licitud, els/les consumidors/es que eren beneficiaris/es del Bo Social d’Electricitat a 31 de desembre de 2021.

En què consisteix l'ajuda del Bo Social Tèrmic 2022?

L’ajuda per beneficiari/a s’abonarà en un pagament únic anual, en el seu compte bancari corrent, en el qual tinga domiciliada la factura elèctrica; i la seua quantia depén del seu grau de vulnerabilitat i de la zona climàtica on es localitze l’habitatge en el qual es trobe empadronat/da.

L’ajuda corresponent a un/a consumidor/a vulnerable sever/a o en risc d’exclusió social és un 60% superior a l’assignada en la seua zona climàtica a un/a consumidor/a vulnerable.

Com es pot conéixer la zona climàtica en la qual es localitza el seu habitatge habitual?

La zona climàtica a la qual pertany l’habitatge de cada beneficiari/a del Bo Social Tèrmic 2022 és funció de l’altitud sobre el nivell del mar de la localitat en la qual se situe i la seua capital de província, d’acord amb els valors establits en el document bàsic «Estalvi d’Energia» del Codi Tècnic de l’Edificació.

Si ho desitja, pot conéixer la zona climàtica del seu habitatge habitual mitjançant l’enllaç següent:

https://zonasclimaticas.idae.es/zonasclimaticas_list.php?page=list


Com s’informarà als/a les consumidors/es de que son beneficiaris/es del Bo Social Tèrmic 2022?

Els/les beneficiaris/es del Bo Social Tèrmic 2022 rebran una carta en el seu domicili en la qual se’ls informarà de l’ajuda que els correspon; que, excepte renúncia expressa, serà abonada directament en el compte bancari, on tinguen domiciliada la factura elèctrica.

Com renunciar a l’ajuda del Bo Social Tèrmic 2022?

Els/les beneficiaris/as disposen fins al 22 de maig de 2023 inclusivament, perquè puguen comunicar el compte bancari.

Podran renunciar mitjançant escrit de renúncia que figura en la part inferior de la carta, dirigit a l’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE), Ciutat Administrativa 9 d’Octubre Torre 2, C/ de la Democràcia, 77, 46018 València.

També podran renunciar a la ajuda a través del correu electrònic, al que es pot accedir fent clic ací, indicant el codi de referència que consta en la notificació que hagen rebut.

La resolució amb el llistat de les renúncies al Bo Social Tèrmic 2021 serà publicada en la web de l'IVACE, de forma anonimitzada.

Com comunicar el compte bancari si no tinc domiciliada la factura elèctrica ?

Si el/la beneficiari/a no té domiciliat el pagament de la factura elèctrica, en la notificació que rebrà se li sol·licitarà un compte bancari, per a realitzar l’ingrés de l’ajuda.

I haurà de facilitar el compte bancari aportant un certificat de titularitat del compte bancari del qual siga titular, dirigit a l’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE), Ciutat Administrativa 9 d’Octubre Torre 2, C/ de la Democràcia, 77, 46018 València.

També podran comunicar el compte bancari a través del correu electrònic, al que es pot accedir fent clic ací, indicant el codi de referència que consta en la notificació que hagen rebut.


Com modificar el compte bancari que figura en la notificació ?

Si el/la beneficiari/a té domiciliat el pagament de la factura elèctrica, però desitja modificar el compte bancari que figura en l’anvers de la notificació, haurà d'aportar un certificat de titularitat del compte bancari del qual siga titular mitjançant escrit, dirigit a l’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE), Ciutat Administrativa 9 d’Octubre Torre 2, C/ de la Democràcia, 77, 46018 València.

També podran comunicar el nou compte bancari a través del correu electrònic, al que es pot accedir fent clic ací, indicant el codi de referència que consta en la notificació que hagen rebut.

¿Què ocorre si ha mort el/la beneficiari/a de l'ajuda del Bo Social Tèrmic 2022?

Si el/la beneficiari/a de l'ajuda del Bo Social Tèrmic 2022 ha mort amb anterioritat al 31 de desembre de 2021 els seus hereus/es no tindran dret al cobrament de l'ajuda.

Si el/la beneficiari/a de l'ajuda del Bo Social Tèrmic 2022 ha mort amb posterioritat al 31 de desembre de 2021 els seus hereus/es podran sol·licitar el cobrament d'aquesta ajuda.

Per a això hauran de remetre la següent documentació:

  • Certificat de defunció del/de la beneficiari/a de l'ajuda, en el qual conste la data de defunció.
  • Declaració Responsable emplenada i signada, el model de la qual es pot obtindre i descarregar fent clic ací.
  • Còpia del DNI del representant de la comunitat hereditària.
  • Certificat de titularitat del compte bancari que es comunica, a l'efecte de rebre l'ajuda del Bo Social Tèrmic 2022.

Aquesta documentació s'haurà d'enviar a l'INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE), Ciutat Administrativa 9 d’Octubre Torre 2, C/ de la Democràcia, 77, 46018 València; per algun dels següents mitjans:

  1. Correu ordinari o certificat
  2. Correu electrònic, a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  3. Oficina de Registre Virtual (ORVE)

Quina és la quantia atorgada en les ajudes del Bo Social Tèrmic 2022?

La quantia de l’ajuda a percebre per cada beneficiari/a de la Comunitat Valenciana, en funció de la zona climàtica on residix, i de la seua consideració de vulnerabilitat, és la següent:

Quanties atorgades en les ajudes del Bo Social Tèrmic  2021

Zona Climàtica

Beneficiari/a Vulnerable.

Ajuda (€)

Beneficiari/a Vulnerable Sever/a o amb risc d'exclusió social.

Ajuda (€)

B 158,35 253,37
C 262,25 419,61
D 413,65 661,85
E 498,26 797,22

 

Legislació

El Bo Social Tèrmic es va crear en l’Artícle 5 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores (BOE núm. 242, de 06/10/2018), la versió consolidada de la qual, a data 27/10/2021, es pot visualitzar en aquest enllaç.

Contacte

Per a realitzar qualsevol consulta sobre el Bo Social Tèrmic 2022, pot enviar un missatge al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

ADVERTIMENT

En cap cas des d'IVACE, durant la gestió per al pagament del Bo Social Tèrmic 2022, se sol·licitarà per telèfon als beneficiaris d'aquest, que aporten dades del compte bancari en la qual vagen a rebre l'ajuda.

Per consegüent, els preguem que desconfien de qualsevol trucada telefònica que pretenga obtindre aquesta informació i, per descomptat, no faciliten cap dada sobre el seu compte bancari a algú que els telefone, posant per excusa el pagament del Bo Social Tèrmic 2022.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


 

IVACE pone a disposición de las empresas, y del público en general este visor de parques empresariales de la Comunitat Valenciana. Mediante esta herramienta podrá localizar todas las áreas industriales que se han desarrollado en Castellón, Valencia y Alicante.

La Generalitat quiere promocionar todo el suelo empresarial para que contribuya a la generación de tejido industrial equilibrado y empleo estable.

Mediante los filtros de búsqueda podrá seleccionar aquellos suelos industriales que por su localización, dimensiones o servicios sean de su interés.

Se trata de una página en constante construcción, que debe alimentarse en colaboración con los ayuntamientos y las entidades de gestión de los parques empresariales de la Comunitat Valenciana.

 

Acceda aquí:

 

Dudas y sugerencias:

sueloindustrialfijo   

telefono

900 114 747

  sobreclaro

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

 

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.