Con esta fecha se ha publicado en el DOCV nº 6797 la convocatoria de ayudas del Plan de I+D Empresarial de los ejercicios 2012 y 2013.
Hui s'ha publicat en el DOCV la Resolució d'11 de maig del 2012, del president de l'IMPIVA, per la que es convoquen les ajudes del Pla d'Emprendiment dels exercicis 2012 i 2013.
Es recorda que els únics mitjans de pagament admissibles en la justificació de subvencions cofinançades pels fons FEDER i FSE són les transferències bancàries i els talons a nom del proveïdor del bé o servei subvencionat. Per tant, no es poden admetre altres modalitats, com el confirming, lísing, endossos, compensacions ni pagaments en metàl·lic.
S'ha publicat al DOCV 6692 amb data 16/01/2012 la convocatòria d'ajudes dirigides a instituts tecnològicos de la Xarxa IMPIVA per al període 2011-2015.
S'ha publicat al DOCV 6692 amb data 16/01/2012 el DECRET LLEI 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.