adr.jpg

Fòrum ADR's. Associació que reunix als organismes autonòmics amb competències en matèria de desenvolupament regional de 17 comunitats i de les dues ciutats autònomes.


 

L'activitat ordinària de l'associació es du a terme per un Comité de caràcter tècnic i set grups de treball que es reunixen periòdicament per a tractar sobre les matèries següents: emprenedors, finançament avançat, innovació, TIC, cooperació internacional, gestió interna i formació, així com sobre els escenaris de futur de les agències.
eurada.jpgOrganització sense ànim de lucre que busca afavorir el desenvolupament econòmic i regional per mitjà del diàleg, l'intercanvi de bones pràctiques, la cooperació transnacional dels seus membres i la promoció del concepte d'agència de desenvolupament regional. 

Web: http://eurada.net/WP/ 
errin130.gifERRIN, the European Regions Research and Innovation Network, is a dynamic network of more than 90 EU regions and their Brussels-based offices.

ERRIN facilitates knowledge exchange, joint action and project partnerships with the aim to strengthen its member region's research and innovation capacities and enhance their success in EU programmes.

ERRIN also aspires to influence EU policies in order to make them respond better to the needs of European regions and, to this end, engages in debate with EU institutions and participates in EU policy consultations.

More info: http://www.errin.eu
logo_tii.gifAssociació de llarga existència, voluntària i independent que recolza la innovació i les professions de transferència de tecnologia a Europa.

logo-iberoamEstà compost per les agències iberoamericanes de desenvolupament regional amb similars característiques i que tenen la voluntat unànime d'estrènyer els llaços de col·laboració i iniciar l'intercanvi d'informació sobre programes d'actuació en matèria de desenvolupament regional i suport a PIME i emprenedors.

Per açò signen un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola d'Agències de Desenvolupament Regional, Fòrum ADR, sent un dels seus objectius en comú desenvolupar productes i serveis, compartint coneixements i experiències, gestionant i obtenint recursos financers comuns que permeten la realització d'actuacions corporatives per a la totalitat de les entitats sòcies.

>> Més informació

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.