Ampliació dels terminis de les convocatòries CREATEC-CV   y   DIGITALITZA-CV del 2018

A causa de la situació extraordinària derivada de l'aplicació del RD 463 / 2020, i de la pròrroga al mateix acordada per Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, per a donar les màximes facilitats per a l'execució i justificació dels projectes, els terminis d'execució dels projectes i de justificació van ser modificats segons Resolucions de 30 de març de 2020 de la direcció general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

Aquests terminis han quedat establits com segueix, segons sengles Resolucions de 2 de juny de 2020 de la DG de l'Ivace, publicades en el DOGV 8831 de 10/06/20: (vegeu DIGITALIZA) (vegeu CREATEC) i posterior Correcció d'errors de  la resolució de 2 de juny 2020 del programa DIGITALITZA, de 12 de juny de 2020, (DOGV nº 8837 de 17/06/2020)

 

  CREATEC-CV DIGITALITZA-CV
Execució   01/07/2020    De l'1/04/2018 al 01/07/2020
Validesa de justificants de despesa   01/07/2020               01/07/2020
Validesa de justificants de pagament   29/09/2020 Des de la sol.licitud fins al 29/09/2020
Justificació   29/09/2020               29/09/2020

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.