Com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària COVID-19, i de les successives pròrrogues d'aquest, va quedar en suspens des del 14 de març de 2020 el còmput de termes i terminis per a la tramitació per l'IVACE dels expedients de subvenció (D.A. 3a RD 463/2020).

No obstant això, si bé persisteix en l'actualitat l'estat d'alarma, des de l'1 de juny de 2020, es reprendrà el còmput dels terminis que es trobaven suspesos en virtut de la derogació de la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020 prevista en el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS A CONVOCATÒRIES EN CURS

Tenint en compte la data de represa general de terminis suspesos (01/06/2020), així com les resolucions que per a alguns programes ha dictat l'IVACE durant l'estat d'alarma a fi d'alçar la suspensió de terminis en atenció a l'interés general, les dates límit de presentació de sol·licituds als programes amb convocatòria oberta, són les indicades en la taula de programes d'ajuda 2020 (VEGEU)

 

2. ESMENA DE SOL·LICITUDS

- Els requeriments tramitats per IVACE abans de la declaració de l'estat d'alarma el termini d'esmena de la qual no estava esgotat i per tant va quedar en suspens, reprendran el còmput del termini que restara fins a completar els dies concedits per a l'esmena.

- En aquells casos en què l'IVACE haja tramitat durant el període de suspensió sol·licitud d'aportació voluntària de documentació i no s'haja donat compliment (totalment o parcialment) pels destinataris/as, es requerirà esmena que d'incomplir-se en el termini establit donarà com a conseqüència el desistiment de la subvenció.

 

3. EXECUCIÓ, PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE PROJECTES AMB SUBVENCIÓ CONCEDIDA.

Els termes i terminis romanen tal com van ser indicats en la notificació de justificació de subvenció, a excepció dels programes que han sigut objecte d'ajornament i sense perjudici dels ajornaments que han sigut excepcionalment concedits a determinats expedients per causes justificades.

>> Anar a Programes d'ajuda 2018

>> Anar a Programes d'ajuda 2019

 

4. ESMENA EN FASE DE JUSTIFICACIÓ

- Els requeriments tramitats per IVACE abans de la declaració de l'estat d'alarma el termini d'esmena de la qual no estava esgotat i per tant va quedar en suspens, reprendran el còmput del termini que restara fins a completar els dies concedits per a l'esmena.

- En aquells casos en què l'IVACE haja tramitat durant el període de suspensió sol·licitud d'aportació voluntària de documentació i no s'haja donat compliment (totalment o parcialment) pels destinataris/as, es requerirà esmena que d'incomplir-se en el termini establit donarà com a conseqüència la minoració o revocació

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.