S'ha publicat en el DOGV nº 8807 de 8/05/2020 la resolució de 6 de maig 2020, del president de l'IVACE, que modifica la convocatòria d'ajudes de 2019 en matèria d'eficiència energètica en la indústria, en els edificis del sector terciari, i en sistemes de gestió energètica, establint que les entitats beneficiàries hauran d'acreditar la realització de l'actuació objecte de subvenció amb data límit 22 d'octubre de 2020, llevat que, per circumstàncies concurrents, es determine un termini diferent en la resolució de concessió de l'ajuda.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.