> Alemanya informe país

Informe elaborat per l'AFI en 2019.

........................................................................................................................................................

> Alemanya Tecnologia Sanitària

Informe que resumeix la tecnologia sanitària en el mercat alemany elaborat per l'ICEX en 2020.

........................................................................................................................................................

> Alemanya Oportunitats de negoci

Informe que resumeix informació sobre el país i oportunitats de negoci elaborat per la delegació d'IVACE a Alemanya en 2019.

........................................................................................................................................................

> Alemanya Normativa, nova llei d'envasament 2019

Nota que resumeix La nova llei alemanya d'envasos i les seues exigències en matèria de reciclatge elaborada per l'ICEX en 2019.

........................................................................................................................................................

> Alemanya Productes Gurmet 2019

Estudi del mercat alemany de productes gurmet elaborat per l'Icex en 2019

........................................................................................................................................................

> Alemanya Químic 2019

Estudi del mercat alemany de productes químics elaborat per l'Icex en 2019

........................................................................................................................................................

> Alemanya productes fitness 2019

Estudi del mercat alemany de productes relacionats amb fitness elaborat per l'Icex en 2019

........................................................................................................................................................

> Alemanya Automoció 2018

Estudi del mercat alemany d'automoció elaborat per l'Icex en 2018

........................................................................................................................................................

> Alemanya Tecnologia sanitària 2018

Estudi de mercat de productes relacionats amb tecnologia sanitària a Alemanya 2018

........................................................................................................................................................

> Alemanya Processaments carnis 2018

Estudi de mercat de processaments carnis a Alemanya elaborat per l'Icex en 2018

........................................................................................................................................................

 

Guardar

Guardar

Guardar

> África informe d'Oportunitats 2019

Informe elaborat per IVACE que resumeix les oportunitats per a la Comunitat Valenciana a Àfrica i relacions comercials amb aquests països.

........................................................................................................................................................

> Radar Àfrica Occidental 2019

Panorama actual, perspectives i oportunitats de negoci del Senegal, Costa d'Ivori, Ghana i Camerun.

........................................................................................................................................................

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

 
Informe econòmic sobre Angola elaborat per ICEX

........................................................................................................................................................

> Angola Construcció 2020

Informe econòmic sobre Angola elaborat per ICEX.
........................................................................................................................................................

> Angola Fertilitzants 2019

Informe econòmic sobre Angola elaborat per ICEX .
........................................................................................................................................................

Guardar

Guardar

Guardar

> Algèria Nota oportunitat gener 2020

Nota que resumeix la Convocatòria del Ministeri d'Indústria i Mines (MIM) - Direction Générale de la Petite et Moyenne Entreprise (DGPME) d'Algèria que convida als gabinets de consultors a presentar la seua candidatura per a proporcionar els serveis al país.

........................................................................................................................................................

> Algèria 2020

Informe elaborat per Icex.

........................................................................................................................................................

> Algèria Maquinària de construcció 2020

Informe elaborado por Icex
........................................................................................................................................................

> Algèria Fleca 2020

Informe elaborat per Icex
........................................................................................................................................................

> Algèria Neteja 2020

Informe elaborat per Icex
........................................................................................................................................................

> Algèria Pintures 2020

Informe elaborat per Icex
........................................................................................................................................................

> Algèria Certificat de Lliure Venda 2018

Nota sobre el Certificat de Lliure Venda requerit a Algèria elaborat per IVACE Algèria.

........................................................................................................................................................

Guardar

Guardar


> Austràlia 2020

Informe elaborat per ICEX
........................................................................................................................................................

> Austràlia Vins 2020

Informe elaborat per ICEX
........................................................................................................................................................

> Austràlia Energies Renovables 2020

Informe elaborat per ICEX
........................................................................................................................................................

> Austràlia Oportunitats 2018 

Informe sobre oportunitats a Austràlia elaborat en 2018

.......................................................................................................................................................

> Austràlia Aqüicultura 2018 

Informe sobre aqüicultura a Austràlia elaborat en 2018

.......................................................................................................................................................

> Austràlia e-health i gestió hospitalària 2017

Informe sobre el sector salut d'Austràlia elaborat per l'ICEX en 2017

...............................................................................................................

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.