Mapa conectadoL’Agenda Indústria 4.0 Comunitat Valenciana es construeix com una estratègia regional, coordinada per l’IVACE, que té com a objectiu l’evolució del model productiu de la Comunitat Valenciana cap al concepte de nova indústria sostenible, intel·ligent i integradora, per mitjà de la digitalització i mitjançant l’actuació alineada i la col·laboració efectiva dels agents clau del Sistema Valencià d’Innovació, públics i privats, en un context d’actuació global.

Aquest pla respon, d’una banda, a la necessitat de desenvolupar un full de ruta alineat amb les polítiques previstes en matèria de digitalització industrial, tant a escala de la Unió Europea com en l’àmbit nacional, dirigides a l’enfortiment de la indústria europea i espanyola, respectivament.

Al mateix temps, aquest pla desenvolupa la política de nova indústria sostenible definida en el marc de l’Estratègia d’especialització intel·ligent per a la investigació i innovació de la Comunitat Valenciana, RIS3CV, alhora que potencia la seua execució amb les mesures previstes en els eixos 1 i 3 del PO FEDER CV 2014-2020

 

Per a aconseguir aquest objectiu principal, des d’IVACE s’han definit els següents objectius específics:

• L’increment de la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana mitjançant la transformació digital del sector industrial regional.
• El desenvolupament i consolidació de l’oferta TEIC regional de solucions digitals i d’electrònica avançades per a la indústria i de béns d’equip.
• L’establiment de plataformes de col·laboració sostenibles per a la dinamització de les relacions entre empreses, agents d’innomediació i generadors de coneixement i tecnologia.

 

Amb aquesta finalitat s’ha elaborat l’Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana: un pla de treball estructurat en 6 blocs, i en el qual es defineix una estratègia amb la qual articular de manera eficient i ordenada l’ecosistema regional d’indústria 4.0, i que es focalitzarà en les persones, la sostenibilitat, la cohesió, la maduresa de la indústria i el posicionament nacional i europeu. El Pla de l’Agenda Indústria 4.0 està basat en 5 eixos i 15 reptes, que al seu torn es despleguen en un total de 40 línies d’actuació.

documenttreball

 

eixos reptes2

Més informació

RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy - Estratègia d’especialització intel·ligent en investigació i innovació) (1). Es refereix a la focalització productiva/empresarial d’una regió, en el nostre cas la Comunitat Valenciana, en àmbits potencialment competitius i generadors de desenvolupament en el marc d’un context global.

En el marc conceptual europeu d’RIS3, la Generalitat es va plantejar abordar l’exercici estratègic d’especialització intel·ligent com una oportunitat per a reformular la seua estratègia econòmica basada en el coneixement com a element capital per a reprendre la senda del desenvolupament. (2)

Alineada amb l’Estratègia espanyola de ciència i tecnologia i d’innovació 2013-2020, en la qual s’integra, l’objectiu general per a l’Agenda RIS3 a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) és constituir una referència estratègica regional per a les polítiques d’I+D+i que impulse els canvis estructurals, definisca els incentius i determine els objectius i esforços que cal dur a terme per a disposar de les capacitats en l’àmbit de la investigació i la innovació que contribuïsquen al nostre progrés econòmic i social. (2)

Per a això, la Generalitat ha tingut la col·laboració dels agents econòmics, socials i del coneixement i els ha implicat en l’elaboració del plantejament estratègic d’RIS3-CV.. (2)

RIS3-CV consta d’una anàlisi del context econòmic i social valencià que culmina amb la matriu DAFO per a l’abordatge dels canvis econòmics des d’una perspectiva basada en el coneixement. (2)

El pla d’execució d’RIS3-CV inclou les mesures inicialment proposades per la Generalitat combinades en polítiques que perseguiran aconseguir els objectius de l’agenda estratègica. Aquesta proposta se sustenta en un marc pressupostari, i roman viva i en evolució gràcies a un sistema de seguiment i avaluació que detalla els indicadors lligats als diferents objectius que RIS3-CV es planteja. (2)

Finalment, s’han establit processos de governança que impliquen tots els agents vinculats amb el sistema valencià de la innovació en la presa de decisions sobre l’estratègia.. (2)

Amb aquestes premisses, RIS3-CV va ser aprovada pel Consell, per mitjà de la seua Comissió Delegada per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, el 26 de desembre de 2016, i validada per la Comissió Europea el 27 de febrer de 2017. (2)

 

ris1

 

Il·lustració 1: Priorització d’activitats i tecnologies (Font: RIS3CV).

 

Les polítiques RIS3CV de nova indústria sostenible

L’Estratègia d’especialització intel·ligent, RIS3CV, prioritza els eixos de desenvolupament clau de la competitivitat regional impulsant polítiques focals en matèria de qualitat de vida, producte innovador i fabricació avançada, i transversals en matèria de sostenibilitat i noves oportunitats.

A més, la RIS3 CV potencia les àrees d’especialització tecnològica de futur següents:

Les àrees d’especialització que s’analitzen s’han reordenat en els següents àmbits:

 • Materials avançats i nanotecnologia
 • Fabricació avançada
 • TIC (tecnologies de la informació i comunicacions)
 • Biotecnologia
 • Micro i nanoelectrònica, i fotònica
 • Tecnologies energètiques i mediambientals
 • Logística
 • Productes i entorns personalitzats. Iniciatives d’impuls a la generació d’innovacions centrades en el producte, orientades a aportar valor als seus clients en funció del seu ús, i, addicionalment, a la innovació en els processos productius, i passar a desenvolupar conceptes com la servitització i per això l’aplicació d’intel·ligència a productes i serveis, preferentment en relació amb la fabricació de béns de consum personal, calçat, tèxtil-confecció, joguet, puericultura i hàbitat (revestiments i materials ceràmics i de pedra natural per a la llar, il·luminació, moble, tèxtil-llar, arquitectura, domòtica, entorn urbà...).

 

Polítiques focals

 • Fabricació avançada i nous sistemes industrials. Impuls a les innovacions en processos, la digitalització i la transformació digital de la indústria. A més, en aquesta s’inclou la fabricació de béns d’equip, un sector format fonamentalment per pimes directament vinculades a l’automatització de processos industrials de la resta de sectors. D’ací el seu caràcter estratègic, pràcticament transversal, de cara a la millora de la competitivitat, de la productivitat i de la internacionalització de l’economia valenciana.
 • Qualitat de vida. Incidiran les seues mesures en el potencial de la producció i transformació agroalimentària valenciana, i la química vinculada a la cura personal i de la llar. Així mateix, en la innovació per a la promoció de la salut, la prevenció de malalties, el desenvolupament i millora dels productes, serveis, infraestructures, recursos humans i la gestió dels processos sanitaris que incrementen la ràtio entre l’efectivitat dels serveis sanitaris i els costos que requereixen. Es completarà amb el desenvolupament i prestació de serveis turístics al voltant del concepte mediterrani capaços de contribuir a una experiència integral de qualitat de vida i salut a la Comunitat Valenciana.
 • Sostenibilitat i noves oportunitats. Foment del canvi a una economia eficient en l’ús dels recursos i de baixa emissió de carboni, de suport a recursos humans per a la investigació i la innovació, d’investigació vinculada amb tecnologies energètiques i mediambientals, de digitalització i emprenedoria innovadora i tecnològica, així com de presència en projectes i plataformes europees, però alhora més oberta per a integrar noves idees.

 

ris2


Il·lustració 2: Entorns de desenvolupament potencial amb més pes i projecció econòmica de la Comunitat Valenciana (Font: RIS3CV).

 

Polítiques transversals

 

Ris3Areas

Il·lustració 3: Àrees d’especialització tecnològica de futur (Font IVACE)

 

Més informació:

 


Referències:

(1) RIS3: http://www.ris3cv.gva.es/es

(2) RIS3 CV: http://www.ris3cv.gva.es/es/ris3-comunitat-valenciana

LAB Indústria 4.0 sorgeix de la voluntat de la Conselleria d’Economia Sostenible i de l’IVACE d’aconseguir la transformació digital del teixit industrial de la Comunitat, apostant des de l’inici per la cooperació i la col·laboració de tots els agents implicats en el foment de la innovació.

Amb aquesta finalitat, IVACE ha posat en marxa el primer laboratori d’idees innovadores en matèria d’indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb associacions empresarials, universitats, centres tecnològics i sindicats, i amb tots aquells que tinguen propostes per a prendre decisions consensuades que ens ajuden a prioritzar i executar les accions previstes en el Pla Agenda Indústria 4.0 de l’IVACE.

 

Composició del LAB Indústria 4.0 CV

La composició del LAB està formada per quatre tipus d’agents: Indústria, sindicats, centres tecnològics i Administració pública. Els membres que componen el LAB en l’actualitat són els següents:

 

 

 

CEV

AVIA

ATEVAL

FEMEVAL

QUIMACOVA

CAMARA Valencia

 

Ai2

ITI

Lsi-UA

 

CCOO-PV

UGT

 

IVACE

DGIE

DGTIC

SERVEF

 

 

 lab1

Reunions

El grup de treball LAB Indústria 4.0 té previst reunir-se diverses vegades a l’any. L’última trobada es va celebrar en el mes d’octubre, en què es va començar a treballar en l’inventari d’accions i reptes de futur relacionats amb els eixos estratègics d’actuació definits en el Pla Agenda Indústria 4.0.

Fites

El LAB Indústria 4.0 s’ha constituït amb tres objectius específics:

Articulació del model de governança 

Articulació del model de governança, responsabilitats, validació d’accions proposades, identificació de reptes, indicadors, terminis i previsions pressupostàries.
Dinàmica d’actualització continuada del document de treball, completant la tasca d’enquesta de capacitats i4.0 regionals.
Construcció de l’entorn de comunicació regional d’indústria 4.0 Habilitar un entorn participatiu per a la promoció de l’ecosistema regional i4.0, portal regional i4.0.
Generació d’informació especialitzada, identificació d’habilitadors, bones pràctiques en indústries, plataformes d’impuls i40.
Impuls d’iniciatives previstes en el Pla Agenda Indústria 4.0 CV
DIH, plataforma economia circular, de serveis digitals, etc.
Nous serveis i programes de suport i estímul.

Per a aconseguir aquests objectius específics s’han definit les següents fites:

 • Revisió del Pla Agenda Indústria 4.0 CV.
 • Identificació de potencialitats dels participants.
 • Pensar en obert, visibilitat a aquelles activitats que puguem promocionar des de cada un dels nostres àmbits d’actuació.
 • Concretar els reptes futurs del LAB i4.0 i altres actuacions d’interés
 • Desenvolupament i seguiment del Pla Agenda Indústria 4.0.

Documents

L’interés en la digitalització industrial, i la visió de la indústria 4.0 en particular, s’ha estés ràpidament per la Comunitat Valenciana, com així es manifesta per les diferents iniciatives que han sorgit en diferents sectors i àmbits:

Iniciativa Descripció Entitats
logo

Portal digital l’objectiu del qual és acostar les tecnologies digitals a les empreses valencianes. Proporciona un catàleg de solucions TIC per a la digitalització industrial i proveïdors homologats per a facilitar la seua implantació amb garanties.

logo camara valencia
VCL4.0 color

Iniciativa presentada el febrer de 2017, orientada a catalitzar la transformació digital de les empreses del sector metallmecànic. Preveu línies estratègiques com el diagnòstic d’empreses, vademècum de solucions i segell d’habilitadors.

fevemal  Logo AIDIMME VersionMaximalogo ite color valmetal logo

Digitaliza T

Iniciada en 2017, el seu objectiu és identificar, assessorar, donar suport i posar en marxa una sèrie d’iniciatives en les empreses de la Comunitat Valenciana en matèria de digitalització de l’empresa i indústria 4.0 a una escala específica i personalitzada per al sector tèxtil.

aitex 300x225   ateval

Indústria 4.0 sector Calçat

Iniciada en 2017, el seu objectiu és facilitar la difusió, incorporació i capacitació en tecnologies d’indústria 4.0 per a les empreses del calçat: programari per a disseny i fabricació de calçat, tecnologies làser per a digitalització de components del calçat, fabricació additiva per a disseny i prototipatge i sistemes robòtics per a automatització de processos.

 

 INESCOP2   avecal2

Indústria 4.0 sector Ceràmic

Iniciativa orientada a l’elaboració d’una guia pràctica que recopile les adaptacions i implementacions que haurien d’adoptar-se en el sector ceràmic per a aconseguir estàndards propis de la indústria 4.0 en períodes de temps prudencials. Part de les línies recollides en la guia han sigut validades i demostrades dins del projecte CEBRA (Ceramic Brain) d’ITC.

 

 aice itc2   asebec

  

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.