Mapa conectado color

 

 

L'economia valenciana suposa el 10% del total nacional. La indústria ve representant segons les últimes dades el 17% del VAB regional a la Comunitat. La Generalitat té com a objectiu que el pes de la indústria en el VAB regional arribe al 20% en 2020, però no solament açò, sinó que a més el sector industrial aposte per la transformació digital.

El concepte indústria 4.0 representa l'oportunitat d'alinear esforços i de sinergiar entorn d'un mateix missatge. Segons l'estudi realitzat en el marc del projecte europeu BeingCPPS, la Comunitat té un sector industrial manufacturer molt representatiu en termes de PIB, no obstant açò respecte a altres regions presentem un índex d'adopció d'indústria 4.0 que si bé està entorn de la mitjana nacional, està per sota de la mitjana europea.

L'Agenda indústria 4.0 Comunitat Valenciana (i4.0-CV) es construeix com una estratègia regional, coordinada per l'IVACE, que té com a objectiu l'evolució del model productiu de la Comunitat Valenciana cap al concepte de nova indústria sostenible, intel·ligent i integradora, a través de la digitalització i mitjançant l'actuació alineada i la col·laboració efectiva dels agents clau del Sistema Valencià d'Innovació, públics i privats, en un context d'actuació global.

Al mateix temps, desenvolupa la política de nova indústria sostenible de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació de la Comunitat Valenciana, RIS3CV, alhora que potencia la seua execució amb les mesures previstes en els Eixos 1 i 3 del PO FEDER CV 2014-2020

 

Objectius estratègics

Per a aconseguir aquest objectiu estratègic, des d'IVACE s'han definit les següents línies d'acció:

puntogrisL'increment de la competitivitat empresarial mitjançant la progressiva transformació digital del sector industrial regional.

puntogrisEl desenvolupament, especialització i consolidació de l'oferta TEIC regional de solucions digitals, d'electrònica i de béns d'equip avançades per a la indústria.

puntogrisL'establiment, millora i consolidació de plataformes de col·laboració sostenibles entre empreses, organismes de recerca i agents innovadors d'interfície

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.