Projectes normatius la tramitació dels quals està tancada.
 

PROJECTE NORMATIU Resolució obertura de tràmit d'audiència Data de finalització de presentació d'al·legacions

PROJECTE D'ORDRE de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s'estableix el preu públic corresponent a la venda del rètol d'identificació oficial de l'estat dels ascensors instal·lats a la Comunitat Valenciana després de la inspecció reglamentària.

DOGV nº 8080 de 10/07/17   Termini tancat

PROJECTE D'ORDRE de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per al suport a projectes d'inversió d'empreses socials de la Comunitat Valenciana.

DOGV nº 8055 de 05/06/17   Termini tancat

PROJECTE d'ORDRE de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides als Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana en matèria de R+D

DOGV nº 8055 de 05/06/17  Termini tancat

Projecte d'ORDRE de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dirigides a la dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana.

DOGV nº 8004 de 21/03/2017  Termini tancat
Projecte d'ORDRE de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 20/2016, de 29 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a impulsar la internacionalització empresarial DOGV nº 7997 de 10/03/2017   Termini tancat
PROJECTE d'ORDRE de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització. DOGV nº 7962 de 20/01/2017 Termini tancat

PROJECTE d'ORDRE de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'estalvi i eficiència energètica.

DOGV nº 7944 de 27/12/2016  Termini tancat

PROJECTE d'ORDRE de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides a l'estalvi energètic en el sector domèstic incloses en els Plans Renove.

DOGV Nº 7913 de 09/11/2016 Termini tancat

PROJECTE d'ORDRE de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels Fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

DOGV Nº 7913 de 09/11/2016  Termini tancat

Informació pública del projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dirigides als Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana en matèria de R+D.

 DOCV Nº 7841 de 01/08/2016 Termini tancat
Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'I+D i innovació empresarial. DOCV nº 7831 de 19/07/2016 Termini tancat
Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per a impulsar la internacionalització empresarial  DOCV nº 7796 de 02/06/2016 Termini tancat
Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d’internacionalització. DOCV nº 7796 de 02/06/2016 Termini tancat
Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d’energies renovables i biocarburants. DOCV nº 7802 de 10/06/2016 Termini tancat
 
 
 

 

 

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.