Procediments oberts tot l'any
  Telemátic
 Cita prèvia servei Patents i Marques SI
 Registre de dissenys industrials NO
 Registre de marques i noms comercials NO
 Registre de patents i models d'utilitat NO
 Aportació documental a un expedient telemàtic existent en IVACE SI
 Sol.licitud de compra de llibres de registre i butlletins de LPC NO
 Registre de certificats d'eficiència energètica SI
 Formulació de suggeriments SI
 Formulació de queixes SI
 Serveis de promoció d'exportacions de la CV.  NO
   

 >> Procediments amb vigència temporal (durant el termini de sol·licitud dels programes anuals d'ajudes IVACE)

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.