PATLIB Visual neuer Claim hoch RGB PATLIB és una xarxa de més de 300 centres regionals d'informació sobre Propietat Industrial situats en tota Europa, dels quals 21 estan a Espanya.

El personal del centre PATLIB treballa estretament amb les oficines nacionals de propietat intel·lectual, l'Oficina Europea de Patents i l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la UE per a proporcionar informació sobre patents, marques, dissenys i drets d'autor a petites empreses, empresaris, inventors i estudiants.

IVACE està reconegut per l'Oficina Europea de Patents (EPO), com a Centre de la Xarxa PATLIB.

>> EPO (centres PATLIB)

 

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, OEPM posa a la disposició del públic un servei d'informació tecnològica: els Butlletins de Vigilància Tecnològica. L'objectiu d'aquestes publicacions electròniques i sectorials és facilitar trimestralment una informació puntual, gratuïta esquemàtica i de ràpida lectura sobre avanços i novetats en els diferents sectors tecnològics.

     
VT-interfaces32   >> Butlletí 32. Servicios e interfaces avanzados móviles (4 trimestre 2017)
VT-agroalimentario    >> Butlletí  71. 5 líneas de trabajo que apoyan la Seguridad Alimentaria Sostenible en Horizonte 2020 (4 trimestre 2017)
VT-calzado    >> Butlletí 60. Proyecto ERASMUS+ “Fit to comfort”: Hacia un calzado confortable (4 trimestre 2017)
VT-metalmecanico   >> Butlletí 72. El mercado del equipamiento y consumibles para soldadura (4 trimestre 2017)
VT-plastico   >> Butlletí 60. El mercado de los composites en el sector de la construcción (4 trimestre 2017)
     

 

Per a realitzar la CESSIÓ o TRANSFERÈNCIA D'UN SIGNE DISTINTIU (marca o nom comercial), és necessari emplenar els formularis que s'indiquen a continuació:

1. Sol·licitud d'inscripció de Cessió (transferència) de Marques o Noms Comercials

2.A) Document de Transferència de Marques o Noms Comercials (quan no s'ha realitzat un acte notarial de la cessió)

2. B) Certificat de Transferència de Marques o Noms Comercials (quan s'ha realitzat un acte notarial de la cessió)

3. Taxa de la transferència: Generació de document de pagament presencial. El pagament de les taxes es realitza en qualsevol oficina de LA CAIXA.


Tots els formularis hauran d'imprimir-se i presentar-se emplenats a una sola cara.

 

El titular d'una patent o model d'utilitat està obligat a explotar la invenció, bé per si o per persona autoritzada per ell, mitjançant la seua execució a Espanya o en el territori d'un membre de l'Organització Mundial del Comerç.

L'explotació haurà de realitzar-se dins del termini de quatre anys des de la data de presentació de la sol·licitud de patent, o de tres anys des de la data en què es publique la concessió.

Es podrà justificar l'explotació mitjançant un certificat oficial havent de, una vegada emès ser inscrit en l'OEPM.

Aquest certificat d'explotació se sol·licitarà en el territori on la invenció es duga a terme.

A la Comunitat Valenciana han de contactar amb:

 

Alacant: Servei Territorial d'Indústria
C/ Churruca, 29 - Alacant.
Unitat de Tramitació. Tel. 965 934 823

Castelló Servei Territorial d'Indústria
C/ Cavallers, 8 - 12001 Castelló.
Tel. 964 357 920 / 935 / 901

València Servei Territorial d'Indústria.
C/ Gregorio Gea. 27 - València.
Tel. 963 426 177 / 176

 

 

La durada de la Patent és de vint anys a explicar des de la data de presentació de la sol·licitud i la durada del Model d'Utilitat és de deu anys des de la presentació de la sol·licitud.
Per a mantenir-la en vigor cal pagar taxes anuals a partir de la seua concessió.


MANTENIMENT DE DRETS DE PATENTS I MODELS D'UTILITAT 2015

Anualidades2015 

El pagament de les taxes es realitza en qualsevol oficina de la Caixa, descarregant el document de pagament des de: Generació de pagament presencial.  

 

 

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.