cabecerasolicit

 

 

 

 

 

Sol.licit@ és una aplicació informàtica en entorn web que permet emmagatzemar les dades de les empreses/entitats sol·licitants de subvencions. No es tracta d'una plataforma per a gestionar les sol·licituds d'ajuda sinó d'una eina per a simplificar l'emplenament de formularis durant el procés de sol·licitud.

Així s'aconsegueix no haver de repetir tota la informació referent a l'empresa/entitat sol·licitant cada vegada que s'emplena una sol·licitud de subvenció.

L'alta/actualització de dades en Solicit@ és un tràmit previ a la presentació de sol·licituds, ja que el document que genera conté informació necessària per a la presentació de la sol·licitud.

Qui pot usar-la?

Qualsevol usuari que dispose de DNI-e o certificat electrònic suportat pel sistema Cl@ve pot usar l'aplicació Sol.licit@.

En primer lloc, cal identificar-se en l'aplicació usant el sistema Cl@ve.

En el cas de no haver sol·licitat cap subvenció a l'IVACE en els últims 4 anys, s'ha de completar cadascun dels apartats de l'empresa / entitat sol·licitant que ofereix l'aplicació i generar la fitxa Sol.licit@.

Si s'ha sol·licitat alguna subvenció en els últims 4 anys, s'ha de revisar la informació que disposa l'IVACE de l'empresa/entitat sol·licitant i, si escau, actualitzar-la, especialment les següents dades: representants, grandària d'empresa, igualtat d'oportunitats i subvenciones minimis.

En finalitzar ha de descarregar la fitxa Sol.licit@, un fitxer en format PDF que no ha de ser alterat. Aquest fitxer està preparat per a annexar-se en els tràmits electrònics de presentació de sol·licituds i aportació de documentació de l'IVACE.

-    En el tràmit electrònic de presentació de sol·licituds, el primer annex obligatori en la “secció documentar” és el corresponent al fitxer Sol.licit@.
-    En el tràmit electrònic d'aportació de documentació - quan ja es dispose d'expedient - un dels annexos en la “secció documentar” és el corresponent al fitxer Sol.licit@.
-    En tots dos casos, només es pot annexar el fitxer corresponent a l'última versió generada des de l'aplicació Sol.licit@.

Una vegada generat el fitxer Sol.licit@ ja no es poden realitzar canvis, llevat que s'active de nou aquesta possibilitat des de l'aplicació. El fitxer Sol.licit@ que es genere després d'activació de canvis correspondrà a una nova versió. La versió es pot veure en el fitxer Sol.licit@.

>> Accés a Sol.licit@ (l'aplicació compta amb un manual d'usuari)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.