Dirigit a: Persones tant físiques com jurídiques que presenten projectes d'inversió o reinversió qualificats com a prioritaris dins del territori de la Comunitat Valenciana

Presentació sol.licituds: Obert tot l'any

* segons condicions establides en la Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris, LAIP (DOGV núm. 8339 de 16.07.2018)

 

Objectius
  • Coordinar i col·laborar amb els diferents departaments i organismes de la Generalitat, les entitats locals que hagen subscrit l'oportú instrument de col·laboració amb la Generalitat, així com amb la resta d'organismes involucrats en un projecte, oferint un full de ruta que simplifique i facilite els tràmits necessaris per al desenvolupament d'un projecte d'inversió o reinversió

 

Entitats beneficiàries

Persones tant físiques com jurídiques que presenten projectes d'inversió o reinversió qualificats com a prioritaris dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

Tipus d'ajuda

Assistència per part del Punt d'Acceleració a la Inversió als projectes qualificats com a prioritaris durant tot el projecte d'inversió o reinversió.

Tramitació urgent i preferent dels projectes qualificats com a prioritaris, reduint-se a la meitat els terminis ordinaris dels tràmits administratius respectant, en tot cas, la legislació bàsica que siga aplicable.

És important destacar que aquest tipus d'ajuda serà aplicable en els terminis d'aquells tràmits, llicències i informes de les corporacions locals regulats en les lleis regionals i en els organismes de l'Administració regional.

 

Projectes prioritaris

La llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris recull que amb caràcter general perquè un projecte siga considerat com a prioritari haurà de complir amb un dels requisits següents:

a) Generar deu o més llocs de treball amb contracte indefinit a jornada completa.

b) Realitzar una inversió en actius fixos, excloent els immobiliaris, per import igual o superior a 600.000 €.

Aquests requisits es redueixen a la meitat en cas que els projectes es desenvolupen en els municipis de la Comunitat Valenciana amb major risc de despoblació.   (consulteu ací municipis amb el risc de despoblament)

A més d'aquest requisit general, es procedirà a avaluar el valor afegit que aporten els projectes a la Comunitat Valencianaen àrees com desenvolupament tecnològic i innovació, desenvolupament i vertebració territorial, recuperació i foment de sectors tradicionals, generació d'ocupació, promoció de la inclusió social, igualtat i conciliació o pràctiques de responsabilitat social i altres criteris ODS Nacions Unides, d'acord amb els criteris establits en la citada Llei i aprovats en la Resolució de data 12/12/2018. (vegeu ací)

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: obert tot l'any

 

Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

Tant la sol·licitud com la memòria tècnica i la resta de documentació addicional es presentarà degudament signada a través del següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Els requeriments es realitzaran pels mateixos mitjans, és a dir, a través del mateix correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. . Si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.