1. Sol·licitud nova: Per a emplenar una sol·licitud telemàtica amb un certificat de representant de tipus persona jurídica, en el formulari de Dades Generals es mostra automàticament en el camp “NIF REPRESENTANT” el NIF que es corresponga amb el certificat digital que es vaja a utilitzar per a signar la sol·licitud. Aquesta dada no haurà de ser modificat, si la sol·licitud va a ser signada electrònicament amb aquest mateix certificat. (...)

2. Sol·licitud en curs: En cas de modificar la dada del camp “NIF REPRESENTANT” en el formulari de Dades Generals de la sol·licitud pel NIF de la persona física, la sol·licitud haurà de completar-se amb un certificat de persona física associat al NIF introduït.

3. Sol·licitud en safata de signatures: En cas d'haver arribat al pas “4. Registrar i signar” amb un certificat de representant tipus persona jurídica, el tràmit serà enviat a la Carpeta Ciutadana i quedarà pendent de Registre i signatura. Per a completar el tràmit, haurà de connectar-se a la carpeta ciutadana amb un certificat de persona física que es corresponga amb el NIF introduït en el camp “NIF REPRESENTANT” del formulari de Dades Generals.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.