IMG 2045El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, acompanyat per la directora general de l'IVACE, Júlia Company, ha presentat el Mapa de Sòl Industrial de la Comunitat Valenciana «una eina única, útil, dinàmica i col·laborativa que ens permetrà analitzar i planificar polítiques empresarials» (25-1-2017)

El Mapa de Sòl Industrial de la Comunitat Valenciana és una plataforma elaborada per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i l'Institut Cartogràfic de València «que permet actualitzar el cens industrial dels últims 11 anys que estava buit de contingut» ha dit Climent.

Aquesta eina va a permetre prendre decisions estratègiques en matèria de desenvolupament de nous sòls industrials, planejar millores en les infraestrutures per a afavorir als polígon industrials aïllats, dissenyar ajudes per a zones amb necessitat de creixement industrial així com redistribuir els recursos per a ajudar a la consolidació de zones estratègiques en funció de la proximitat a infraestructures de comunicació.

El Mapa, disponible en la web del IVACE (www.ivace.es) disposa en l'actualitat d'informació de 274 polígons i navegant pels filtres de cerca es pot generar la informació que l'usuari necessite.

Climent ha agraït el bon acolliment que aquesta iniciativa ha tingut entre els ajuntaments, federacions i associacions empresarials,  al mateix temps que ha animat als Ajuntaments a que facen arribar a l´IVACE les dades de les seues àrees empresarials per a seguir completant i actualitzant el Mapa.

Nou objectiu complit

La política industrial del Consell té, entre els seus objectius, el foment del sòl industrial, la qual cosa suposa la divulgació dels polígons empresarials existents, la promoció i ordenació de nous emplaçaments així com la millora dels actuals.

El desenvolupament i posada en marxa del Mapa del Sòl Industrial era un dels molts objectius que la Conselleria d'Economia Sostenible s'havia marcat al començament d'aquesta legislatura.

Un altre d'aquests objectius era l'esborrany de l'avantprojecte de la Llei d'Àrees Empresarials, molt reivindicada des de fa dècades i que ahir, en tan sols any i mitjà es va presentar a as associacions i federacions empresarials.

«A aquestes dues accions cal afegir- ha indicat Climent- les ajudes a la industrialització i a la millora dels polígons així el Pla estratègic de la indústria de la Comunitat que estarà enllestit per a l´estiu i que permetran desenvolupar el nostre programa de reconstrucció de la indústria valenciana»

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.